eskoseppanen

Isänmaan petturit. Nyt!

 

 

Vanhan suomalaisen sananlaskun mukaan porvari on porvari vaikka sen voissa paistaisi. Suomalaisilla  on ollut viime vuosina niin huono herraonnikin, että kaipauksella pitää muistaa sitä patruuna-aikaa, jolloin yritysjohtajat olivat kiinnostuneita muistakin yhtiöidensä asioista kuin vain omasta palkastaan ja erorahan suuruudesta. Siihen aikaan meillä oli vielä isänmaallisia ihmisiä talouselämän johtopaikoilla.

 

                      Suomi on ajettu nykytilaan porvarillisella politiikalla. Jos vasemmistopuolueet ovat olleet hallituksessa, ne ovat tehneet politiikkaa porvarillisen hegemonian alaisuudessa. Kaikelle tekemiselle on ollut yhteistä se, että tätä maata saa vapaasti rulettaa finanssikapitalismi, tuo Kaikkien Laiskojen Pääomien Äiti.

 

                      Uuteen kirjaani ”Mistä Suomi vaikenee?” olen ostanut tilastokeskukselta tietokoneajon Suomen teollisuuden investointien keskittymisestä. Siinä sivussa paljastuu maamme teollisuuden selvä investointivaje, joka ei ole rahasta kiinni: teollisuus maksaa enemmän osinkoja kuin käyttää rahaa uusiin nettoinvestointeihin. Osingoista hyötyvät vain omistajat, investoinneista sen sijaan koko yhteiskunta. Osinkojen paisuntasäiliöt täyttyvät tänäkin keväänä niin että niiden sisään ei enää enempää mahdu. Tilanpuutetta lisää se, että yrityksille annettava yritysveron miljardialennus vuotaa sekin osinkoihin.

 

                      Pääomatulojen kasvusta hyötyvät vain rikkaat. Nostan Suomen median framille tulotietojen vääristelystä ja väitän tiedotusvälineiden antavan kansalle harhaanjohtavaa tietoa rikkaiden veroetuoikeuksista. Median tekemä systemaattinen virhe on se, että se ei ota huomioon julkaisemissaan verotiedoissa osinkojen ja myyntivoittojen verotonta osuutta. Sen lisäksi pörssiin listautumattomilla yrityksillä on veroetuoikeuksia, joiden takia niiden osingot ovat saajilleen kaikkein aliverotetuinta tuloa. Tällainen tulotietojen julkinen epätarkkuus on median levittämää epätietoa.

 

                      Sama pääomatulojen veroton osuus pienentää tulonjakotutkimuksissa tuloeroja, sillä   rikkaiden tulot näyttäytyvät niissä liian pieninä. Suomessa on suuremmat tuloerot kuin tutkimukset kertovat.

 

                      Minua on pitkään kummastunut sellainen asia, että se, mikä kannattaa ulkomaisille sijoittajille, ei näytä kannattavan suomalaisille omistajille. Suomalaisille yrittäjille ei kannata esimerkiksi parkkihallien, perintäfirmojen, pörssin tai omistustietojen ylläpito eikä tulitikkujen, jäätelön tai kissanhiekan valmistus puhumattakaan siitä, että olisi pidetty Digitan ja Carunan tiedon- ja sähkönsiirron verkkoja strategisena omaisuutena, jonka hallinnoiminen kuuluu yhteiskunnalle.

 

                      Syyllinen vieraiden omistajien suorittamaan isänmaamme parturointiin on suomalainen porvaristo, joka on syöttänyt maamme kansallisomaisuutta ulkomaisille kapitalisteille. Sitä on tehty yksityistämällä valtion yhtiöitä; ensin pörssittämällä ja sitten myymällä niiden osakkeita alehintaan.

 

                      Privatisointia on tehty yksinomaan poliittisin mutta ei taloudellisin perustein. Kun Imatran Voiman sähköntuotanto ja Nesteen öljynjalostus ensin fuusioitiin keskenään ja sitten erotettiin toisistaan, se oli politiikkaa eikä taloutta. Yhteenliittäminen tehtiin vain ökypalkkaisen ja optioilla siunatun suojatyöpaikan luomiseksi yhdelle valtionhallinnon kansliapäällikölle (joka ei ollut vasemmistolainen).

 

                      Valtion neuvonantajina näillä kansallisomaisuuden myynnin hulluilla päivillä 1990-luvun loppupuolella toimivat SYP-pankista potkut saaneen Björn Wahlroosin Mandatum ja KOP-pankista niin ikään kasinopelien takia potkut saaneen Peter Fagernäsin Conventum sekä amerikkalaiset – sittemmin nekin lähes konkurssitilaan ajautuneet – investointipankit. (Minä pidän pankkimafiaa maailman vaarallisimpana rikollisjärjestönä siitä syystä, että Kansainvälisen Valuuttarahaston mukaan pankeille eli tämän rikollisjärjestelmän jäsenille on määrätty sakkoja kuuden vuoden aikana enemmän kuin millekään muulle mafialle: 230 miljardia euroa. Se on enemmän kuin on Suomen kansantuote kokonaisen vuoden aikana.)

 

                      Näiden ahneuden apostolien neuvojen mukaan valtio möi Fortumin osakkeistaan 37 % ja sai niistä 1 635 euroa.

 

                     Olemassaolonsa aikana Fortum on jakanut (tänä vuonna maksettavat vuoden 2015 osingot mukaan  lukien) osinkoja 13 500 euroa. Sen lisäksi se on antanut 85 prosenttia Nesteen osakkeista osinkoina omille omistajilleen, mikä on ollut niiden yksityisille saajille aivan ennen kokemattoman edullista yksityistämistä: näiden koti- ja ulkomaisten osinkovampyyrien ei tarvinnut maksaa sillä tavalla haltuunsa saamastaan kansallisomaisuudestamme sentin senttiä.

 

                      Uusi Neste Oil on omasta puolestaan jakanut omistajilleen osinkoja yli 2 000 miljoonaa euroa.

0

                      Tästä yhteensä runsaan 15 000 miljoonan osinkopotista on vuotanut Fortumin ja siihen fuusioidun ja sittemmin siitä erotetun Neste Oilin yksityisille omistajille yhteensä vajaat 6 000 miljoonaa euroa.

 

                      Ensimmäinen johtopäätös: Jos Fortumia ei olisi yksityistetty, valtio olisi saanut kassaansa osinkotuloja noin 6 000 miljoonaa enemmän kuin se on nyt niitä saanut osakkeiden poismyynnin seurauksena, Se on noin kolme kertaa suurempi summa kuin valtion Fortumin osakkeiden poismyynnistä saama raha – ja ilman tällaista lahjoitukseen viittaavaa osakemyyntiä Suomen kansalla olisi edelleen omistuksessaan koko Fortum ja koko Neste Oil.

 

                      Toinen johtopäätös: Ei olisi pitänyt privatisoida kansallisomaisuutta näin taitamattomasti ja valtion näkökulmasta epäedullisesti.

 

                      Kolmas johtopäätös: Jos käydään läpi valtion osakemyyntien koko kirjo, valtion yhtiöiden yksityistämiset ovat tuottaneet samanlaisen tuloksen kuin Fortumiss: valtio on menettänyt tuloja, suomalaiset kansallisomaisuutta. Sama kaiku on nimittäin ollut yksityistämisiä toimeenpanneen ideologisen etujoukon askelten entisessä Leoniassa (Postipankissa), entisessä Valmetissa ja Amerikkaan myydyssä Valtrassa, entisessä Kemirassa, värimetalleista luopuneessa Outokummussa, Ruotsiin myydyssä Rautaruukissa, niin ikään Ruotsiin myydyssä Sonerassa sekä entisessä suomalaisessa (nykyisessä ruotsalaisessa Stora Ensossa) Enso-Gutzeitissa ja siihen liitetyssä Veitsiluodossa, isoimmat yhtiöt mainitakseni.

 

                      Olen edellä käsitellyt asioita, joista Suomessa vaietaan. Vaikeneminen yhtisten asioiden hoidosta on syntiä, ja paljastaakseni porvariston syntejä ja sen harjoittaman vaikenemisen metkuja – oikeuskanslerin, verottajan ja poliisinkin niiden käytölle laskeman laillisuuden savuverhon sisältä – olen koonnut uuteen kirjaani ”Mistä Suomi vaikenee?) 26 sellaista lukua asioista,  jotka valta haluaa vaieta. Kirjassa en erityisemmin paljasta salaisia asioita, vaikka niitäkin on ripoteltu tekstiin, vaan se on näkökulma esillä olleisiin ja vallan vaikenemiin ja sillä tavalla salaamiin asioihin.

 

                      Esimerkiksi Naton kanssa tehdyssä ja kenraalien allekirjoittamassa paperissa on kyllä otettu kantaa maahan tulevien vieraiden joukkojen hammaslääkäripalvelusten kustannusten maksajiin, mutta Suomen lainsäädäntöä ei sen johdosta haluta avata sen seikan selvittämiseksi, kuka Suomessa tekee laillisen päätöksen luvata vieraille joukoille vapaa maahantulo esimerkiksi hyökkäykseen valmisteluun (isäntämaasopimuksen mukaanhan Suomen pitää olla valmis avaamaan rajansa myös hyökkäystoimia varten). On selvää, että jos hyökätään, Ruotsiin päin ei hyökätä. Tulee mieleen ne ajat, jolloin saksalaiset joukot tulivat Suomeen vuosina 1918 ja vuonna 1941 ilman pyyntöä tai lupaa.

 

                      Kerron Suomen työnantajien ja ay-pamppujen yhteisestä rintamasta Yhdysvaltojen kanssa neuvoteltavan – suomalaisen oikeuskäytännön vastaisen – kauppa- ja investointisopimuksen (TTIP) hyväksymisen puolesta.

 

                      Totean, että ns. Emu-puskureita ei ole eikä ole koskaan totta puhuen ollutkaan.

 

                      Kerron Suomen EU-nettojäsenmaksuosuuksien rajusta kasvusta, Suomen maataloustukiaisten maksattamisesta Suomen omasta budjetista (kun kaikkien muiden EU-maiden maataloustuet maksetaan pääosin EU:n budjetista) ja siitä, miten Suomi on joutunut maksamaan kuuden muun EU-maan jäsenmaksuja tähän mennessä 2 900 miljoonaa euroa.

 

                      EU:n demokratiavajetta kuvaa se, että se kiertää omia perussopimuksiaan tulkitsemalla ylivelkaantumisen luonnonkatastrofiksi, perustamalla kaiken demokraattisen valvonnan ulottumattomiin osakeyhtiöitä korvaamaan EU:n omia toimielimiä ja teettämällä jäsenmailla kansainvälisiä sopimuksia EU:n ulkopuolelle laajentamaan EU:n perussopimuksessa unionille luovuttamatta jätettyjä toimivaltoja.

 

                      Selvitän Sipilän hallituksen yritystä helpottaa veronkiertoa hallintarekistereiden kautta. Sen lisäksi nostan julkisuuteen Jarno Liskin Seura-lehdelle tekemän artikkelin ns. tehokkaan katumisen laista ja katujien armahtamisesta ilman lakiakin. Veropetoksia tehneille rikollisille saatetaan jopa maksaa suurempia veronpalautuksia kuin heille määrätään rangaistukseksi veronkorotuksia, ja sen lisäksi he saavat itse itselleen ehdottamilla minimaalisilla veronkorotuksilla syytesuojan rikosten jatkotutkinnalta ja välttävät nimensä paljastumisen.

 

                      Kerron, miten suomalainen perintätoimi on joutunut veroja kiertävien suurten ulkomaisten yhtiöiden käsiin ja näkee esimerkkejä esittäen ylivelkaantuneiden ihmisten vaikeuksien kasvavan kohtuuttomasti perintäfirmojen toiminnan johdosta.

 

                      Lähetän terveisiä julkisuudesta tutuille henkilöille ja erityisesti Bättre Folk -kvartetiksi kutsumalleni ruotsinkielisen rahan ”uusioperheelle”, johon kuuluvat miljonääreiksi toinen toistaan avittaneet kaverukset Björn Wahlroos, Kari Stadigh, Henrik Ehrnrooth ja Henrik Kuningas. Terveisiiä saavat myös muun muassa Sixten Korkman, Erkki Liikanen ja uuden yhden miehne puolueen puheenjóhtaja Paavo Väyrynen.

 

                      Päivitän Suomen rikkaiden listan vuodelle 2015.

 

                      Ja niin edelleen. Tuon tarjolle keskustelun sytykkeitä, jotta tämä maa ei tukahtuisi sisäiseen vaikenemiseensa vaan selviäisi omin voimin ja toimin ulos EU:n  meille asettaman sisäisen devalvaation loukusta..

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

22Suosittele

22 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (72 kommenttia)

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

'Sama pääomatulojen veroton osuus pienentää tulonjakotutkimuksissa tuloeroja, sillä   rikkaiden tulot näyttäytyvät niissä liian pieninä. Suomessa on suuremmat tuloerot kuin tutkimukset kertovat.'

Onko sinulla joku syy uskoa näin? Nykyäänhän tilastoidaan joka hemmetin veroton tulonsiirtona saatu senttikin tulonjaon kokonaistilastoon. Miksi tilasto ei huomioisi osinkojen verotonta osuutta? Tilasto itse kertoo huomioivansa kaikki tulot.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen

Myyntivoittojen verotonta osuutta ei pystytä selvittämään siihen liittyvien erisuurten hankinameno-olettamien (40 % tai 20 %) johdosta. Listaamattomien yritysten osinkojen aliverotettua osuutta ei pystytä selvittämään verotiedoista, ja ne kuitenkin ovat osinkojen suurin aliverotettu erä.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

No mutta täytyyhän myyntivoiton verotuksen ja hankintameno-olettaman laskennan perusteena käytettävät luvut olla verottajan tiedossa. Vai meinasitko että verovelvollinen/verottaja kiskaisevat ne stetsonista?

Myyt satasella 20% hankintameno-oletettuja osakkeita, maksat verot 80€:sta ja verottaja on hyvin tietoinen että paljonko olet nettona saanut rahuskia kaiken kaikkiaan.

Edit; listaamattomien yritysten kohdalla verovapaan osingon määrä on myös tarkasti viranomaisen tiedossa. Sen pystyy selvittämään myös itse laskemalla tilinpäätöksestä osakkeen matemaattisen arvon.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen Vastaus kommenttiin #4

Viimeksi kun asiaa selvitin tulonjaon tutkijoiden kanssa minun kysymykseeni vastattiin, että myyntivoittojen verovapaa osuus jää tulonjaon tutkimusten ulottumattomiin.

Niin ikään lähdeverollisten talletusten korkoja ei saamani selvityksen mukaan näy tulonjakotilastoissa, mutta niiden suhteen ei näillä nykyisillä talletuskoroilla eletäkään normaaliaikaa. Euroopan Keskuspankki on politiikallaan tuhonnut tallettajien palkkiot (= korot) kulutuksesta pidättäytymisestä ja pahan päivän varalle säästämiseltä.

Sitten ovat vielä suuromistajien käyttämille holding-yhtiöille maksetut osingot, jotka ovat olleet verovapaita; ne ovat menneet omistajille verovapaasti holding-yhtiöön kerättävän omaisuuden hankinnan rahoittamiseen ilman että sen omistajan tosiasialliset tulot näkyvät tulonjakotutkimuksissa. Uudehko laki, jonka mukaan holding-yhtiön pitää omistaa pörssiyhtiöstä 10 % saadakseen osingon verovapaasti, rajoittaa tätä varallisuuden kasvattamisen verotonta muotoa.

Minulle syntyneen käsityksen mukaan listautumattomien yhtiöiden omistajien saama 75 prosentin suuruinen verovapaa osuus 150 000 euroon saakka ei näy tulonjakotilastoinnissa. Tästä viimeisimmäksi esittämästäni tulonjaon tilastointia vääristämästä asiasta en pane päätäni pantiksi, mutta sen voi varmaankin kumota/vahvistaa joku alan tutkija, joka sattuu näitä tekstejä lukemaan.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #25

Tulot ja kulutus/veronalaiset tulot- tilasto sisältää käsitteen 'verovapaat osingot'. Lähdeverollisten talletusten korkoja ei tosiaan tilastoida.

Olisin melkoisen hämmästynyt jos Tilastokeskus, joka pitää kirjaa verovapaista osingoista, ei kuitenkaan laskisi näitä tuloksi tulonjaon kokonaistilastossa joka kuitenkin määritelmällisesti kattaa kaikki pääomatulot (pl. Erikseen mainitut korkotulot joilla ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä).

Hämmästyttävä yllätys muuten että miljoona suomalaista saa verovapaita osinkoja.

Edit. Sorry, puhutkin myyntivoitosta. Onko sinulla käsitystä kuinka suuri menetys verokertymässä hankintaolettamalla saadaan? Siis verrattuna tilanteeseen jossa käytettäisiin alkuperäistä ostohintaa.

Yritysten tulot ovat yritysten tuloja. Henkilöä verotetaan kun rahat tulevat hänen hallintaansa.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #32

Pekka Pylkkönen

Verottaja ei muuten verota senttiäkään myyntivoitosta, jos verovelvolliselle on syntynyt luovutustappioita viiden edellisen vuoden aikana.

Luovutustappio voidaan vähentää luovutusvoitoista sinä verovuonna, jona tappio on syntynyt ja viitenä seuraavana verovuonna.

Tämän vuoden muutoksena voidaan myös osinkotulosta ja vuokratulosta syntynyt voitto vähentää luovutustappioista.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen luovutustappioiden verovähennysoikeuden laajentamisesta. Laajennus koskee yksityishenkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Muutos tulee voimaan vuonna 2016.

Vuonna 2015 ja sitä ennen syntyneiden luovutustappioiden vähentäminen säilyy ennallaan. Tappiot vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.

Vuonna 2016 ja sen jälkeen syntynyt luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, vähennetään puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Luovutusvoittojen lisäksi tappioita voi siis vähentää myös esimerkiksi osinkotuloista ja vuokratuloista.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #33

Minusta on ainakin melko kohtuullista ettei tappioita panna verolle.

Kyllähän kaikista vähennyksistä ja verottomista pääomatuloista voisi oikeasti luopua. Kun verovapaat osuudet, säätiöt, ammattiliitot ym. Pantaisiin verolle, pääomatulojen veroprosentti voitaisiin laskea noin kolmeen ilman verotulojen laskua. Tai laskea vaikka mieluummin työn verotusta.

Jari Lantta

Aika pientä näpertelyä

Myyntivoittojen osalta hankintameno-olettama ei ole erityisen merkittävä, sillä useimmiten myytävän omaisuuden hankintameno on suurempi kuin hankintameno-olettama 20/40%. Mikäli pääsee käyttämään 40% hankintameno-olettamaa 10 vuoden omistuksen jälkeen, on rahanarvon alenema tehdyt tehtävänsä ja vähennys ei johda merkittäviin verohyötyihin.

Yritysten sukupolven- ja omistajavaihdoksissa verotukselliset seuraukset ovat johtaneet siihen, että toimiva yritys on myyty "rahatahoille", jotka ovat sitten Carunalla tavalla ryhtyneet rahastamaan.

Näitä kauppoja on tehty viime aikoina erityisesti terveydenhuollon sektorilla. ja muistoissa ovat mm. Digian, katsastuksen, Kemiran kuviot.

Olisi erittäin tarpeellista ja hyödyllistä, että suomalaiset olisivat sijoittajina maamme yrityksissä. Valitettavasti vasemmiston mielestä kaikki ne, joilla on joitain osakesijoituksia; ovat riistokapitalisteja. Kun tätä linjausta on harjoitettu Suomessa -60 luvun laulusta lähtien tulos on nähtävillä.

On pöyristyttävää, miten vähän mm. kovapalkkaiset kansanedustajat ovat sijoittaneet rahojaan suomalaisten yritysten osakkeisiin ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Koska kotimainen omistus on vähäistä, sen seurauksen yrityksiä myydään ulkomaille, niiden osake-enemmistö ja päätösvalta siirtyy ulkomaille ja sanomattakin on selvää että siinä menevät työpaikat ja rahatkin, Carunalla tavalla.

Olisi syytä saada suomalaisia sijoittamaan kotimaan kasvuun ja kehitykseen, vain sen kautta voimme saada vaurautta kotimaahan. Valitettavasti voimme myydä yritykset vain kerran ulos.

Poliikkaa (eduskunta) voidaan harjoittaa vain hyvän talouden aikoina, kun jaettavaa tulee lisää. Kovina aikoina politiikalla tehty talouspolitiikka johtaa umpikujaan. Suomi on vuoden 2007 jälkeen ollut synkässä pudotuksessa, ja vasta tämä hallitus yrittää tehdä jotain tilanteen parantamiseksi. Tosi vaikeaa se muutosvastarinta on...

Onko niin että vasta IMF:n ohjaus tyydyttää...

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #13

Juu siis siitä olettamasta on muutenkin hyötyä vain harvassa tilanteessa. Ostohinnan osuuttahan ei tietenkään verotetaan myytäessä muutenkaan. Eli jos osakkeen arvo on viisinkertaistunut omistusaikana, olettaman hyödyntäminen on vielä plusmiinus nolla.

Enemmän minua kiinnostaa tulonjaon kokonaistilaston luotettavuus jonka Seppänen tässä asetti kyseenalaiseksi. Olisin kiinnostunut onko Seppäsellä aiheesta jotain Tilastokeskusta syvällisempää tietoa vai valehdellaanko tässä poliittisen agendan edistämiseksi?

Pekka Iiskonmaki

#2
En olisi Suomen verotuksesta huolissani. Se on jo nyt niin korkeaa, että taloudellinen aktiivisuus on melko laimeaa ja laimenee edelleen.

''Isänmaan petturit. Nyt!''

Antamalla kaikki rahasi veroihin olet isänmaallinen? Nyt ei oikein stemmaa.

Käyttäjän hietanenkaija kuva
Kaija Hietanen

Mielenkiintoisia asioita, täytyypä lukea. Sen lisäksi että asioista vaietaan, mieltämme myös muokataan jatkuvasti. Otatko kantaa Ylen toimitustapaan, mitä mieltä siitä? Onko mitään keinoa miten Suomen journalismin saisi korkeamman tasoiseksi? Minusta Suomesta puuttuu täysin tutkiva journalismi. Asiat pysyvät pimennossa jos ketään ei edes kiinnosta ottaa selvää.

Timo Rapakko

Voi, voi Pekka -rukka. Ruikutat samanlaisella yleisellä tasolla kuin EK:n johtajatkin, kun niillä ei ole muuta tekemistä.

Katsopa jälleen tämänkin vuoden ennätyksellisiä osingonjakoja eli ylijäämiä, menevätkö yritysverohelpotukset/yritystuet suoraan ahneiden taskuun?
Henkilöpuolella ääriesimerkki Wahlroosin kokonaisveroprosentti 30 ! Lisäksi kaiken maailman tuloksen järjestelymahdollisuudet yrityksissä ja suurempituloisillakin henkilöverotuksessakin.

Se, että Suomessa eivät yritykset investoi näkyy paitsi selkeässä ahneudessa myös "yrittäjäkyvyttömyydessä", joka erityisesti paistaa tänä päivänä.

Olen Eskon suomalaisen yritysmaailma-kommenttien kanssa aivan samaa mieltä, vaikka aatteemme ovat kaukana toisistaan. Esko, puhut taloussektori-asioista juuri niin kuin tilanne on.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Timo Rapakko

Rikkaitten verotus. EVVK. Niillä ei ole puupennin merkitystä työllisyyteen, eikä juuri verokertymiinkään.

Eikä kukaan perusta yritystä ajatuksella, että nyt pelastan Suomen ja alan työllistämään ihmisiä. Eikä palkkaa työntekijöitä sen takia, että maksaa vähemmän veroja. Yrittäjän tarkoitus on saavuttaa itselleen erilainen elämä. Ei välttämättä parempi, mutta erilainen kuin palkansaajana tai sosiaaliturvan varassa elävänä.

Kun yrittäjä onnistuu, totta kai hänellä on oikeus saada nostaa omasta yrityksestään palkkaa tai osinkoa. Yrittäjät ymmärtävät rahaa enemmän kuin päättäjämme. Totta kai yrittäjä miettii, miten ja milloin korvauksen omasta työstään ja riskinotosta itselleen ottaa. Sitten erikseen ovat äiti Teresat, jotka yhteisillä varoilla auttavat muita. Ottamatta omaa vastuuta omasta elämästään.

Sitten on vielä tämä Esko Seppänen joka tulee kaksi kertaa vuodessa palstalle kertomaan, että rikkaat, investoijat, yrityksiin sijoittavat, veroja ja pääomatuloveroa maksavat ovat isänmaan pettureita.

Käyttäjän raimoylinen kuva
Raimo Ylinen

Kyllä oikea yrittäjä on tietenkin palkkansa ansainnut. Esko Seppänen puhuukin näistä finanssikeinottelijoista, jotka pelaavat toisten rahoilla tekemättä mitään itse yrityksen eteen. Kun sijoitus ei enää tuota eli yrityksellä alkaa mennä huonosti, he vetävät rahansa pois ja panostavat niillä "toiseen hevoseen".

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Ennätyksellinen osingonjako ei johdu yritysten hyvästä tuloksesta vaan kelvollisten investointikohteiden puutteesta. Monet firmat maksavat osinkoa yli 100% 2015 osakekohtaisesta tuloksesta.

Suomalaisyritysten kokonaispääoman bruttotuotto on romahtanut reilusti alle neljään prosenttiin. Siitä kun nappaa muutaman supermenestyjän pois, muilla homma alkaa olemaan harrastuspohjaista. Näitä kovia osinkoja maksavia yrityksiä on pari kourallista ja Suomessa on kaikkiaan satoja tuhansia yrityksiä.

Käyttäjän juhaniharjunharja kuva
Juhani Harjunharja

Hyvä tiivistelmä Eskolta!

Me Suomen taviskansa olemme pelurien armoilla - myös hallintoalamaisina sss-miesten saappaan koron alla. Mitä tehdä? Kapina?

Käyttäjän KrisHyry kuva
Kristiina Hyryläinen

Ainoa mahdollisuus on perustaa puolue, joka alkaa purkaa kapitalistisia käytäntöjä. Nykyisistä puolueista siihen eri pyri mikään, ei edes vasemmisto, jolle se luontevasti sopisi.
Suosittelen...
Matti Hyryläinen:"Mikä kapitalismissa on vikana I-V"
http://mhyrylainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/89318-...
ja "Kasvuideogogian konkurssista demokraattiseen talouteen"
http://kirjoituksiataloudesta.blogspot.fi/

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Vaikea on kapitalismin purkamista 8-10 prosentin kannatuksella aloittaa.

Vasemmistopuolueen tavoiteohjelmassa todetaan kuitenkin, että "Vasemmisto haastaa kapitalismin"

- ja ohjelmasta löytyvät mm. seuraavat konkreettiset tavoitteet "Valtiolla pitää olla omia yhtiöitä estämässä yksilöille ja yhteiskunnalle kalliiksi tulevia kartelleja ja monopoleja. Julkisen palvelun avainalat tulee järjestää valtion ja kuntien itsensä toimesta. Esimerkiksi raideliikenne sekä sähkö ja vesi kuuluvat kaikille, eikä niitä saa jättää markkinoiden armoille. Voiton tavoittelun logiikka ei sovellu julkiseen palvelutuotantoon."

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #35

'- jättää markkinoiden armoille -'

Tuossa kiteytyy koko vasemmistolaisuuden suurin ongelma. Vasuri luulee olevansa viisaampi hoitamaan miljardien ihmisten asioita kuin ne ihmiset itse. Hirvittävää ylimielisyyttä.

Pitäisi kuulua että
'-jättää keskushallinnon armoille-'

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius Vastaus kommenttiin #37

Olen täysin samaa mieltä siitä, että ihmisten pitää itse hoitaa asiansa. Siksi meillä on demokratia ja vaaleissa valitut edustajat kansan tahtoa edustamassa.
Vasurina en luule, että olen viisaampi hoitamaan ihmisten asioita sen enempää kuin muittenkaan puolueitten edustajat luulevat olevansa. Meillä on vain erilaiset näkemykset, tavoitteet ja ratkaisumallit. Jos meilä ei ole kannatusta, niin ei ole. Se ei tee meistä muita huonompia eikä varsinkaan pitäisi antaa sinullekaan sellaista vaikutelmaa, että kuvittelemme olevamme muita parempia.

Miten vasemmistolainen on enemmän ylimielinen kuin persu tai kokoomukselainen? Samalla tavallahan hekin ajavat omaa poliittista näkemystään eteenpäin. Onneksi saamme vielä ajatella eri tavoin ja avoimesti toimia tavoitteidemme puolesta.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #39

Markkinat tarkoittavat sitä että vaihdanta ja tuotanto syntyy ihmisten omista tarpeista ja preferensseistä. Kun puhut markkinoista jonkinlaisena arkkipahana, käytännössä tarkoitat että jonkun pitäisi kävellä ihmisten oman tahdon yli ja määritellä heidän tarpeensa ja halunsa.

Vasemmistolainen voi toki olla monella tavalla ja melkein kaikki ovat varmaan jo hyväksyneet sen että ihmisillä saa olla omat mieltymykset ja hän saa toimia niiden mukaan. Jättää ostamatta Applen jos Samsung on hänen mielestään parempi. Eli olla 'markkinoiden armoilla'.

Oikeassa elämässä markkinat ovat ihmisten armoilla.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius Vastaus kommenttiin #45

Hyvä lisäys. Tuossa mielessä markkinat ovat ihmisten armoilla; kilpailu on kovaa ja yrityksiä kaatuu.

Ihmisen oma tahto kuitenkin määräytyy niin paljon ympäristön vaikutuksesta, että ei ole saman tekevää millainen ympäristö on. Markkinoihin perustuva ympäristö tekee meistä kilpailijoita, häviäjiä ja onnistujia, mikä ei ole ihmiselle hyväksi. (Siitä on paljon tutkimuksia, joiden tuloksista ei harmi kyllä yleisesti tiedetä saati välitetä.)

Minkälainen olisi yhteiskunta, jossa ihmisellä oikeasti olisi vapaa tahto? Minun mielestäni se olisi yhteiskunta, jossa ihminen on vapaa nykyisenlaisesta vain rahalla saatavasta mukavapaudesta ja voi kuulostella itsessään todellista tahtoaan ja alkaa toteuttaa todellista itseään.

Käyttäjän KrisHyry kuva
Kristiina Hyryläinen Vastaus kommenttiin #35

Vasemmiston kannatusluvut olisivat tällä hetkellä paljon suuremmat, jos se olisi suunnannut energiansa nykyisen epädemokraattisen talousjärjestelmän rakenteen ymmärtämiseen ja lähtenyt jo ajat sitten keräämään kannatusta sen muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi, sen sijaan, että se on keskittynyt jälkijättöisesti pelkästään järjestelmän aiheuttamien ongelmien paikkailemiseen. Hyvänä esimerkkinä tästä on osingot. Sen sijaan, että puututtaisiin koko osinkojärjestelmän oikeutukseen, ehdotetaan osingoille progressiivista verotusta.

Miten "Vasemmisto haastaa kapitalismin" ellei se vieläkään tiedä mikä kapitalismissa pohjimmiltaan on vikana?

Jari Lantta

Miksi vasemmiston tavoiteen saavuttaminen ei kelpaa?

Muistelen, että se sanonta oli kyllä sangen erilainen.
Sattuneesta syystä Neuvostoliiton ihannoitsijat potevat demetiaa.

Vasemmisto halusi tuhota Suomesta 20 omistajasukua, ja kuten pörssiomistuksista voidaan todeta, siinä tavoitteessa on sangen hyvin onnistuneet. Kahdenkymmmenen suvun tilalle on tullut kovapintaiset tai kasvottomat pääomasijoittajat, joiden tavoitteena on tuoton maksinointi. "Alkuperäisen sanoituksen suvuista vain Ehrnroothit ja Rettigit ovat pysyneet Suomen 20 varakkaimman suvun listalla."

Kerrankin vasemmisto onnistui tavoitteissaan, mutta lopputulos ei sitten tyydytä???

Kiitos SDP/SKDL/VAS ja AY, Suomessa on 420 000 työmarkkinoiden ulkopuolella ja maa konkurssitilassa.

Pekka Iiskonmaki

#9
Vasemmisto sai sitä mitä tilasi. Ei kelvannut ihmiskasvoinen sosialismi, eikä ihmiskasvoinen markkinatalous.

Nyt meni ne kuuluisat siemenperunat ja isänmaaton raha ei vaakunoina kumartele.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

"Ryssä on ryssä vaikka sen voissa paistais." ( Toinen vanha suomalainen sananlasku )

Takavuosina porvarit ryssittelivät isänmaallisia kommunistejakin.

Niin muuttuu maailma, Eskoseni.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #14

"14
Oliko sellaisia - isänmaallisia kommunisteja.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #28

Talvisodan Ässärykmentti, jonka ydinjoukko kerättiin Helsingin Kalliosta ja Sörnäisistä, edusti isänmaallista kommunismia parhaimmillaan taistellessaan isänmaansa säilymisen puolesta kommunistista imperialistivaltiota Neuvostoliittoa vastaan.

P.S. Tätä porukkaa ei ryssitelty.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius Vastaus kommenttiin #14

Vassari on vassari, kokkari on kokkari, keppuli on keppuli ja persu on persu. Mitä vikaa?

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Vasemmiston ansioksiko siis on luettava se, ettei meillä ole enää "ihmiskasvoista markkinataloutta"?

Mielestäni se ei ole kovin ihmiskasvoista koskaan ollut, mutta se, että niitä kasvoja ei nykyään lainkaan näy, johtuu enemmän kuin Vasemmiston saamattomuudesta maailmanlaajuisen kapitalismin pelkäksi finanssikeinotteluksi muuttumisesta. Muutosta ei pysäytä muu kuin yhteinen tahto, jota ei ole.

Mitä muuten tarkoitat ihmiskasvoisella sosialismilla? Missä sitä on meille tarjottu?

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius Vastaus kommenttiin #48

Tuon linkin uutinen kertoo minulle aivan muusta. Ei tuo ole ihmiskasvoista sosialismia, vaan korruptiota ja nälänhätää.
Kaikki ei ole sosialismia, vaikka sitä sillä nimellä kutsuttaisiin. Sosialistisen valtion rakentaminen ei onnistu niin, että ympärillä pyörii kapitalistien hyeenalauma. Voihan sitä yrittää, mutta tällaisessa ympäristössä se on haasteellista ja tulos ei ole sitä, mitä pitäisi.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio Vastaus kommenttiin #58

Eeva Vallius

Chavez ja Maduro ajoivat maan perikatoon. Eivät kapitalistit. Vastaava esimerkki on Kuuba. Luopuu hiljaa sosialismin ihanteesta jonka alla kärsivät yli 50 vuotta. Kapitalistivaltio USA on ojentanut pelastavan kätensä. Kuubalaiset ovat tarttuneet tähän innolla sambaa tanssien.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Esko Seppänenkin muistelee kaiholla "patruuna-aikoja", jolloin yritysjohtajan ei tarvinnut miettiä omaa palkkaansa ja erorahaansa. Patruuna otti kaiken minkä työläisten selkänahasta pystyi riistämään. Patruuna oli todellinen riistokapitalisti vai oliko sittenkään?

Patruunapaikkakunnilla oli firman kustantamana aika monta palvelua, joita nyt kunnat hoitavat.

Porvari on kiero ja ahne, joka riistää rahat vähäosaisilta. Näitä ikäviä luonteenpiirteitä esiintyy vain oikeistossa, vasemmistossa tätä ei esiinny.

Seppänen on oikeassa "porvari on porvari vaikka voissa paistais".

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius Vastaus kommenttiin #47

Pakotettuina rahan perässä juoksemaan meistä kaikista tulee kieroja ja ahneita olevinaanporvareita :).

Historiasta löytyy esimerkkejä siitä, miten nyt niin lupsakoilta vaikuttavat entisajan patruunakapitalistit riistivät työntekijöitä ihan yhtä lailla kuin nykyisin tekee finanssikapitalisti kehitysmaissa, joissa ei ay-liike ole työntekijän suojana.

Hyvä esimerkki vanhan ajan onnelasta on naapurikuntani Juuan kaivostyömaa, joka raskaalla työllä sekä elätti, sairastutti että tapatti suuren joukon kyläläisiä työn tulosten valuessa omistajien laareihin. Esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Nunnanlahden_kaivoso...

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen

Monet omistajasuvut ovat kadonneet rikkaiden listoilta veronkierron johdosta. Me emme saa nykyisin kansalaisten varallisuudesta mitään tietoja sen johdosta, että varallisuusvero lopetettiin.

Tulotiedoissakaan eivät näy ne, jotka ovat vieneet holding-yhtiönsä ulkomaille ja ottavat osinkonsa sinne. Veropetoksia tehneitä veroporsaita on Suomessa vähintäänkin satamäärin, kun heistä satakunta on jo kaikessa hiljaisuudessa tunnustanut rikoksensa ja saanut verottajalta syytesuojan poliisia ja nimensä salassapito-oikeuden mediaa vastaan. Monet heistä ovat saaneet pienen veronkorotuksen ja sitä suuremman veronpalautuksen (rikos kannattaa!) uudelleen toimitetun verotuksen yhteydessä. Jarno Liski on tehnyt näistä veroporsaista ja edestakaisin hyppivistä vedrojäniksistä erinomaisia juttuja Seura-lehteen, mutta tyypillistä Suomessa käytävälle keskustelulle on se, että mikään muu lehti ei ole monistanut Liskin kirjoituksia koko kansan lukea. Media vaikenee niissä asioissa missä valtakin, paitsi jos joku joutuu sen raateluhampaisiin.

Tiettyjen perheiden poisjäämistä rikkaiden listoilta ei pidä panna yksinomaan vasemmiston "ansioksi", sillä ne ovat tehneet sen ihan itse.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Jos Seppänen olisi kansanedustaja hän kertoisi muunneltua totuutta, väittäessään Fortumin osakkaiden saaneen haltuunsa Neste Oilin maksamatta siitä senttiäkään. Koska ei ole, hän valehtelee. Itsekin hän tuossa yllä kertoo jokaisesta Fortumin yksityistetystä prosentista maksetun 44 euroa ja 20 senttiä. Siihen arvostukseen sisältyi kaikki yhtiön omaisuus. Sen toki myönnän, että kovin kuulostaa halvalta tuo blogistin kertoma hinta.

Käyttäjän mp2103 kuva
Markku Penttilä

Voi että, kun päänuppi ei tahdo kestää noita finanssimaailman metkuja. Mutta paljolti sinun ansiota on, että vasta nyt 7-kymppisenä alkaa selviämään tuo suuren rahan finanssimaailman kaikkivoipa valta, joka kerää maailmalla ja Suomessakin kuljeskelevan rahan ja vaikuttaa kansojen toimintaan ja elämään kertomallasi tavalla. Lisäksi muistan sinun Brysselissä paikanpäällä olleena varoittaneen jo vuosia sitten EU:n suurvaltapolitiikan suuntaviivoista. Toinen varoittelija oli Paavo Väyrynen. Olette nähneet mielestäni oikein asian ytimeen, josta tavallisella pulliaisella ei ole juuri minkäänlaista käsitystä.
Siksi annan takuun, että tulen lukemaan kirjasi kannesta kanteen niin pian kuin se ilmestyy kirjastoon.
Itse olen kallistunut pohtimaan asioita jonkunlaisen filosofian kehyksen puitteissa ja olen siinä mielessä tulkinnut teidät molemmat oman kansan miehiksi. Kuinka paljon mediassa melskaavatkin tänä päivänä nuo muotitetoiset narsistit, jotka kuvittelevat elävänsä jonkunlaisessa kansainvälisessä monikulttuurisessa ihannemaailmassa eivätkä tajua historiasta ja sen merkityksestä pätkääkään.
Pahinta mitä on tapahtunut, on tuo orwellimainen poliittisen eliitin ja rahavallan aikaansaama ns. "uuskieli" eli sananvapauden kahlitseminen vallanpitäjien keksimillä laeilla. Se on mielestäni verrattavissa aivan hyvin finassimafian toimiin ja liittyykin siihen lähes saumattomasti.
Tätä maata ja sen kansalaisia on viety ja viedään edelleenkin kuin pässiä narusta. Jotain pitäisi tehdä.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

#11.MP. Selkeästi sanottu. Puhut asiaa. "Tätä maata ja sen kansalaisia on viety ja viedään edelleenkin kuin pässiä narusta. Jotain pitäisi tehdä."

Olisi jo isänmaallistenkin tekojen aika EU/EMU/EKP:n nuoleskelun jälkeen. Puheet ja ns.asiantuntijoiden lausunnot riittävät. Missä piileskelevät aidot valtiomiehet?

Olavi A Honka

Blogisti jatkaa vanhalla vasemmiston mantralla haukkumalla kaikki yrittäjät porvareiksi ja riisto kapitalisteiksi. Kauniisti unohtaen myös vasemmiston istuneen hallituksessa kun valtion omaisuuksia on myyty.

Korkeat osingot kun tulevat muutaman yrityksen kassoista, jotka lähinnä tienaavat rahansa Suomen ulkopuolelta, kuten Nokia ja Kone.

Miksei meillä ole enempää suomalaisia yrityksiä? Syy on vasemmistolaisen "anti-kapitalistin", kaikki mahdollinen verolle tai kieltoon. Viestihän tässä on - Suomessa ei saa pärjätä.

Onneksi blogistin kaltaisia on Suomessa yhä vähemmän, tässäkin blogissa Hra Seppänen harrastaa aivan puhdasta kapitalismia, myy kirjaansa.

Ja miten oli EU eläkkeiden kanssa? Tais blogosti hyödyntää EU:n auvoisia eläke-etuja, miksei jättänyt väliin, -isänmaallisesti"- kun nämäkin vaikuttavat EU kuluihin. Aika kaskinaamaista touhua haukkua "porvareita" ja itse kääriä samalla sen kun henk.koht kerkii, mainostaa tuotoksiaan blogissaan..... Pata kattilaa soimaa....

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Seppäsen puolustukseksi sanottakoon, että hän mainostaessaan on juurilleen uskollinen ja kuppaa kapitalistiriistäjä-kustantajaa. Kustantaja nimittäin säännöissään sanoo "älä mainosta", mutta koska Seppänen on aatteen asialla ei hänen mielestään tarvitse mainostilasta maksaa.

Olavi A Honka

Hehe, heh.... "Aatteen asialla" - hillot omaan taskuun :-)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid Vastaus kommenttiin #19

Seppänen ei kerää rahaa, vaan on vuosia jakanut omalla kustannuksellaan painettuja kirjoja.
Porvari pyytää aina tujottamaan lillukanvarsia kun totuus tulee esiin.
_________________________

”Marina, itku ja valitus tuntuvat olevan koko ajan Suomessa päällä. Meillä tällaista tilannetta ei ole. Olemme onnistuneet viemään suomalaista osaamista maailmalle. Olemme velaton yhtiö, jolla on käytettävissä kymmeniä miljoonia euroja rahaa kasvua tukeviin investointeihin.”

Katsokaa kommentti #20 ja mariskoon kuka haluaa - varsinkin video.

Henry

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen

Herra Stenbäck, en ymmärrä, mitä kommentillasi tarkoitat. Selvennä, mistä säännöstä puhut, ole hyvä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #27

Blogialustan säännöt, jotka hyväksyt joka kerta kun tallennat tekstisi kustantajan tietokantaan. Yksilöidysti tarkoitan tuota seitsemättä sääntöä, ole hyvä:

•Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
•Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
•Älä levitä huhuja tai valheita.
•Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
•Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
•Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
•Älä mainosta.
•Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen Vastaus kommenttiin #29

Nyt ymmärrän mitä tarkoitat. Enhän minä mainosta vaan kerron kovaa faktaa. Mainostaminen on sitä, että synnytetään perusteettomia mielikuvia, ja sellaisesta et voi minua syyttää. Eihän tässä yhteiskunnassa käytäisi minkäänlaista keskustelua (vrt. Mistä Suomi vaikenee), jos kirjoittajat joutuisivat varomaan löytämiään uusia näkökulmia kustantajan mielivallan alaisena. Olen pannut merkille, että Uusi Suomi on sangen liberaali foorumi, joka kuuluu sananvapauden turvaamisen kärkipäähän Suomen medialaitosten joukossa. Pois niuhotus mieliteiden kirjon esille päästämisestä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #41

"Mainostaminen on sitä, että synnytetään perusteettomia mielikuvia, ja sellaisesta et voi minua syyttää."

Mahtava määritelmä mainostamiselle! Kiitos päivän nauruista. Itse asiassa voin hyvinkin syyttää, mutta se liittyy tuohon esittelemääsi kirjan sisältöön, eikä itse mainostamiseen. Ehkä tuo on sitten "aatteen mainostamista", mutta se on tietysti ihan eri asia. Sitä en voi ymmärtää, miten mainostamisesta pidättäytyminen estäisi esittämästä löytämiään uusia näkökulmia?

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen Vastaus kommenttiin #29

Nyt ymmärrän mitä tarkoitat. Enhän minä mainosta vaan kerron kovaa faktaa. Mainostaminen on sitä, että synnytetään perusteettomia mielikuvia, ja sellaisesta et voi minua syyttää. Eihän tässä yhteiskunnassa käytäisi minkäänlaista keskustelua (vrt. Mistä Suomi vaikenee), jos kirjoittajat joutuisivat varomaan löytämiään uusia näkökulmia kustantajan mielivallan alaisena. Olen pannut merkille, että Uusi Suomi on sangen liberaali foorumi, joka kuuluu sananvapauden turvaamisen kärkipäähän Suomen medialaitosten joukossa. Pois niuhotus mieliteiden kirjon esille päästämisestä.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen Vastaus kommenttiin #29

Nyt ymmärrän mitä tarkoitat. Enhän minä mainosta vaan kerron kovaa faktaa. Mainostaminen on sitä, että synnytetään perusteettomia mielikuvia, ja sellaisesta et voi minua syyttää. Eihän tässä yhteiskunnassa käytäisi minkäänlaista keskustelua (vrt. Mistä Suomi vaikenee), jos kirjoittajat joutuisivat varomaan löytämiään uusia näkökulmia kustantajan mielivallan alaisena. Olen pannut merkille, että Uusi Suomi on sangen liberaali foorumi, joka kuuluu sananvapauden turvaamisen kärkipäähän Suomen medialaitosten joukossa. Pois niuhotus mieliteiden kirjon esille päästämisestä.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Katso faktatäytteien video:

Osinkojuhlat 2016 - Jäätäviä osinkoja omistajille

https://www.facebook.com/Osinkojuhlat/videos/10593...

Pörssiyhtiöiden tuloskausi alkaa olla puolivälissä. Lamaoloista huolimatta on mahdollista, että tänä keväänä omistajille maksetaan ennätykselliset osingot. Pörssiyhtiöiden voimassa oleva Suomen ennätys on vuodelta 2007, jolloin pörssiyhtiöiden maksamien osinkojen kokonaissumma oli 11,9 miljardia euroa.

Helsingin Sanomissa arvioitiin jo 11.11.2015, että ”osin korkeiden osinkojen takana on yritysten investointien vähäisyys. Tulos jaetaan omistajille, kun ei keksitä, mihin rahat voitaisiin tuottavasti sijoittaa”. Noin näyttää käyvän.

(Tuloskauden merkittävin investointiuutinen onkin ollut Kaidin bioenergiajalostamo Kemiin. Mikäli hanke toteutuu, se työllistää rakennusvaiheessa 4 000 ja vakituisesti n. 150 työntekijää. Lisäksi tehdas tarjoaisi töitä sadoille alihankintojen kautta. Tässä yhteydessä lienee syytä korostaa, että suomalaisilla pörssiyhtiöillä ei ole hankkeen kanssa vähäisintäkään tekemistä, se on kiinalaisfirman operaatio.)

***

Omistajakeskeisen tuloskauden merkittävin poikkeus on Basware Oyj. Yhtiön bisnes on laskujen sähköinen käsittely. Firma on loistokunnossa. 2.2. julkistettujen tulostietojen perusteella liikevaihto oli viime vuonna 143 miljoonaa euroa, siinä kasvua 12,3 prosenttia. Liikevoitto 4,6 miljoonaa euroa, kasvua 8,1 %.

Entä osingot? Niitä yhtiö ei maksa omistajilleen euroakaan. Eikä maksa toimitusjohtaja Esa Tihilän mukaan tulevina vuosinakaan. Osingot ovat yhtiössä jäissä vuodet 2016-2018.

Basware on siitä kummallinen yhtiö, että se uskoo tulevaisuuteen. Siksi osinkopolitiikka on jäätävää, siksi rahaa ei jaeta omistajille vaan raha käytetään investointeihin ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen.

Viikonlopun mietelauseiksi yhtiön toimitusjohtajan pohdintaa (HS 3.2):

”Marina, itku ja valitus tuntuvat olevan koko ajan Suomessa päällä. Meillä tällaista tilannetta ei ole. Olemme onnistuneet viemään suomalaista osaamista maailmalle. Olemme velaton yhtiö, jolla on käytettävissä kymmeniä miljoonia euroja rahaa kasvua tukeviin investointeihin.”
_____________________________

Täällä lisää:

https://www.facebook.com/Osinkojuhlat/videos?fref=...

Että sellaista.

Henry

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Sen voi ainakin allekirjoittaa etteivät Basware Oyj:n omistajat ole ainakaan lyhytnäkösesti maksattaneet itselleen osinkoja. Yhtiötä vuoden 2000 listautumisannissa merkinneet henkilöomistajat ovat maksaneet tuon "arvopaperin" säilytysmaksuina enemmän kuin koko 16 vuoden arvonnousu, jossa on siis mukana nuo jakamatta jätetyt voittovarat. Näitä omistajia (jotka siis päättävät osingonmaksusta) on paha syyllistää ahneiksi. Jännä juttu, että juuri tässä yhtiössä sattuu olemaan omistajia, jotka haluavat investoida osingonmaksun sijaan. Eihän voi olla niin että toisissa yhtiöissä samat omistajat näkevät parempia sijoituskohteita voittovaroille kyseisen yhtiön ulkopuolella? Eihän voi myöskään olla niin, että Baswarea ollaan meikkaamassa myyntikuntoon, kun vihdoin on saatu aikaiseksi pari voitollista tilinpäätöstä?

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Henry Björklid

Totta, mutta Basware pyrkii kasvattamaan toimintansa ja panostaa myyntiin erityisesti Britaniassa, Yhdysvaloissa ja Saksassa. Kaikki investoinnit ja rekrytointi tehdään Suomen ulkopuolelle. Tulevat verot maksetaan sitten siihen maahan missä voitto tehdään. Toisaalta jos valloitus epäonnistuu tappion maksavat yrityksen omistajat.

Basware teki vuodelta 2015 voittoa 4 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tuolos oli 0,22 €. Jos Basware olisi maksanut osinkoa, tuotto % olisi jäänyt alle 0,6 %. Baswaren kurssi on tosi kallis.

Kasvuyhtiön toki kannatta investoida kasvuun tai hioa yhtiö myyntikuntoon.

Vastaavasti ne suomalaiset yhtiöt jotka eivät näe lähitulevaisuudessa omalla alallaan kasvua tai järkeviä investointikohteita kysynnän puutteessa jakavat voittovaroistaan omistajilleen osinkoa.

Olavi A Honka

Kymmenen eniten osinkoa jakavaa yhtiötä vastaa lähes 80 prosentista kaikista maksettavien osinkojen euromääräisestä arvosta. Näiden omistajat katsovat järkevämmäksi maksaa investoidulle pääomalle (omistajille) kuin investoida. Nokia nosti osinkoja Mrd, muutkin lähinnä muualta kuin Suomesta rahansa tekeviä. Yrityksiä on tuhansia, suurin osa toimii kotimarkkinoilla eivätkä nämä millään osinkojuhlilla ole, kun ei pysty.

Ongelma on investointien vähyys Suomessa, tänne ei kannata investoida. Pitäisi kellojen jo soida, miksi ei?

Kauhea meteli aivan väärästä asiasta. Jokaisen yrityksen tilanne on erilainen, suurin osa kärvistelee ja syitä tähän pitäisi katsoa ja muuttaa rakenteita, jotta investoinnit Suomeen olisivat kannattavia.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Vaikka blogistilla on tärkeitäkin asioita, täytyy sanoa, että tuo "isänmaan petturi" särähtää korvaan poikkeuksetta, käytti sitä kuka tahansa kenestä tahansa. Se on ummehtunut kiihotukseen tarkoitettu sana, joka ei pitäisi kuulua 2000-luvulle.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Minusta on vain hyvä, että Seppänen käyttää samaa kriteeriä kuin oikeisto syyttäessään kansaa, joka tahtoo makkaraa leipänsä päälle. Näin tulee esille, miten älytöntä tuollaista on väittää tavallisesta kansasta, jolla ei edes ole mitään mahdollisuutta pettää Isänmaataan niinkuin näillä veroparatiisipääomarikkailla on.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Suomessa siis uudemman kännykän tai isomman telkkarin. Tai vähemmän velvollisuutta hoitaa omaa lastaan. Tai jotain tälläistä.

Mediaanisuomalainen ei ole töissä. Ei maksa veroja. Kuluttaa vain toisten työn tuloksia. Kai se nyt on yhteiskunnalle parempi että joku vie vain omat massinsa vaikka minne hiiteen kuin että toinen jää syömään muiden pöydässä?

En nyt oikeasti tarkoita että meidän pienituloisten pitäisi hoitaa itsellemme exitus. Tarkoitan sitä että on käsittämättömän perseestä puhua kapitalisteista tai oikeistosta aivan kun he olisivat jotain vihollisia. Eivät ole. Eivätkä ole persaukisetkaan. Pahiksia on sekä rikkaissa että köyhissä. Joku tekee töitä pimeästi ja joku ostaa sen tuotokset pimeästi. Joku käy hakemassa viinat Virosta ja kiertää Suomen veroja. Ja joku verosuunnittelee yhteisöveron pois kuvioista.

Ja joku tekee leipänsä sillä että haukkuu niitä jotka edes tekevät jotain.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius Vastaus kommenttiin #46

Olet oikeassa, pahiksia on kaikissa ihmisryhmissä. Eikä ihmisiä pitäisi luokitella eri ryhmiin edes. Ihmisiä ne ovat rikkaatkin.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Hyvää ja sopivan pöllyttävää linjanvetoa näin maallikon mielestä "€mumunauksesta Isänmaan pettureihin", Nyt olisi korkea aika tehdä kirjopyykinpesu, ketkä ja mitkä piirit ovat Suomen nykytilaan suhmuroineet ja vehkeilleet omia intressejään/mandaattiaan ajaessaan ns.kansan nimissä kuitenkin ilman valtakirjaa kuten Suomi-neidon euroon ja EMUun pakkoliitättäessä tapahtui.

Moni puolueisiin kuulumaton arvostaa asiantuntevaa "case-workkiasi". Jatka samaan tyyliin. Kimmo Kiljusen kanssa tehty yhteistyö ja varoituksen sanat EU/EMU/Euro/EKP-asioissa ei ole jäänyt huomaamatta "Euroopan Unionin PerustuslakiSopimusta sorvattaessa. Toit isänmaallisesti esille ennakkoon ne vaarat ja riskit,joihin valuviat ja demokratiavajeet johtavat . Ne on hyvin tuotu esille myös €mumunauksessa Sisäisestä Devalvaatiosta Budjettivallan kaappaukseen, "sopimus"tekstiin ja poliittisen euron kelmiin merkitykseen. Hyvin kirjoitettu! Jatka samaan tyyliin! Asiantuntemusta on vaikka muille jakaisi! Tsemppiä!

Mikä lie demarien ja ex-presidentti Mauno Koiviston osuus EU/EMU/EURO-draamassa?

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kari Kilpiö:
"Mikä lie demarien ja ex-presidentti Mauno Koiviston osuus EU/EMU/EURO-draamassa?

Niinpä.

Hallitusmuodon 33 §:n mukaan ulkopolitiikasta määrännyt presidentti Koivisto antoi kyseisen tehtävän pääministeri Aholle. Koivisto itse katselisi sivusta.

Tämä tieto löytyy dokumentoina Koiviston muistelmakirjaan “Historian tekijät Kaksi kautta II", sivulta 534 alkaen:

"EY päätti joulukuun 9. päivänä 1991 huippukokouksessaan Maastrichtissa asettaa yhteisön tavoitteeksi kiinteämmän raha- ja talous- sekä poliittisen unionin. Kokouksessa otettiin myös myönteinen kanta yhteisön laajentumiseen. Jäsenyysneuvottelut ilmoitettiin voitavan aloittaa seuraavana vuonna.

Joulukuun 20. päivänä keskustelin tilanteesta Ahon kanssa.
Sanoin: “Mitä olen omalta osaltani pyrkinyt aikaansaamaan, on se, ettei haaskattaisi vaihtoehtoja. Välillä oli vaara, että ETA-hommaan ei suhtauduttaisi vakavasti. Halusin korostaa sen merkitystä, sitä, että se kuitenkin on hyvin tärkeä aikaansaada. Se on turvallinen vaihtoehto siinä tapauksessa, että muut vaihtoehdot jäävät toteutumatta.

Toinen peruslähtökohta minulla on ollut pyrkiä kaikin keinoin välttämään sitä, ettei tasavallan presidentin asema ja päätöksenteko tulisi tarpeettomasti esille.

Asiaa pitäisi kaikin tavoin pyrkiä hoitamaan parlamentaarisesti sillä tavalla, että hallitus asiaa käsittelee. Tietysti on hyvä, että minäkin olen tietoinen, mitä tapahtuu. Jos näyttäisi siltä, että tapahtuisi jotakin, joka minusta olisi vähemmän perusteltua, niin sitten minä sanoisin.

Näkemykseni on, että ratkaisevat päätökset tehdään aika pian.”

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Koivisto: " ...ratkaisevat päätökset tehdään aika pian."

Niinpä.
Suomen EY-jäsenyyshakemus toimitettiin varaslähtönä jo torstina 27.2.1992 Suomen Portugalin suurlähettilään välityksellä EY-puheenjohtajamaan ulkoministerille. Seuraavana tiistaina kokontui Eurooppaneuvosto ottamaan vastaan jäsenhakemusta.

Koiviston tahto parlamentarisoitiin 18.3.1992 eduskunnassa tapahtuneessa äänestysnäytelmässä, johon demarit olivat kirjoittaneet käsikirjoituksen varmistaakseen Koiviston tahdon toteutumisen.

Kysymyksessä oli hallituksen luottamuslauseäänestys hallituksen EY-toimintalinjasta (lue: presidentin EY-toimintalinjasta).
Ainoa kansanedustajan vaihtoehto antaa epäluottamusta hallitukselle oli äänestää tyhjää.

Onko tällainen parlamentarismi demokratiaa?

Kysymyksessä on länsimainen "edustuksellinen" parlamentarismi, näennäisdemokratia.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö Vastaus kommenttiin #65

#65. Tapahtuiko markan muuttaminen euroksi juridisesti oikein valtiosäännösten ja muiden muotoseikkojen mukaisestikin katsoen. Onko siitä muutossäännökset olemassa dokumentoituina? Ja vielä nykyaikaan. Mihin EU/EMU/EKP pyrkii miinuskoroillaan? Mitä se merkitsee Suomelle ja eläkerahastoille? Haittaa vaiko etua?

Vrt. http://karikilpio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212185-...

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola Vastaus kommenttiin #67

Markasta luopuminen olisi pitänyt tapahtua valtiosääntöoikeudelisesti eli Valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaisessa perustuslain muuttamisjärjestyksessä.

Näin ei tehty, koska eduskuntaa harhautettiin tekaistulla EMU-varaumalla eli siten, että se mukamas saisi kyseisen lakiesityksen päätettäväkseen.

Lipposen hallituskaan ei antanut lakiesitystä, vaan katsoi, että markasta luovuttiin jo liittymislain yhteydessä.

Esko Ahon hallitus teki valtiopetoksen ja Lipposen hallitus jatkoi ongelmanratkaisussa valtiopetokselista toimintaa.

Lakiesitystä markasta luopumisesta ei ole annettu. Suomen määräaika EMU-/euro-päättyi lopullisesti 31.12.1994.

Presidentti Ahtisaari ratifioi Suomen jäsenyyssopimuksen 8.12.1994 ja vahvisti sen sinetillään.
Ratifiointia-asikirjaa säilytetään Roomassa.

Minulla on kopio ko. sopimuksesta.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola Vastaus kommenttiin #68

Ahtisaari ratifioi Suomen EU-jäsenyysopimuksen 8.12.1994.

Asiakirja kuuluu seuraavasti:


”MARTTI OIVA KALEVI AHTISAARI
Suomen Tasavallan Presidentti
tekee täten tiettäväksi:

SEN JOHDOSTA, että Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta, Portugalin tasava1ta, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Euroopan unionin jäsenvaltiot)
ja
Norjan kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta

ovat Korfulla 24 päivänä kesäkuuta 1994 allekirjoittaneet sopimuksen Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin;

OLEN TÄTEN, tutkittuani ja hyväksyttyäni sanotun sopimuksen, päättänyt sen ratifioida ja vahvistaa sen jokaisen määräyksen;

MINKÄ VAKUUDEKSI olen omakätisesti allekirjoittanut tämän ratifioimiskirjan ja antanut varustaa sen sinetilläni.

TEHTY Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994.

Martti Ahtisaari”

Käyttäjän HannuMyllynen kuva
Hannu Myllynen

Isänmaan petturi?

Herra onni ei ole säkää vaan johtajamme ovat valikoituneet pitkän prosessin tuloksena. Parempia emme nykyliksoilla ole pystyneet houkuttelemaan. Näitten kanssa meidän on yritettävä pärjätä. Meidän on kaikkien yhteisen edun vuosi autettava ja kannustettava johtajiamme.

Patruunat valikoituvat sattumanvaraisemmin kuin nykyiset ammattijohtajat. Patruunoitten liiketoimintaympäristö oli aivan toisenlainen. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista eikä kilpailu eikä verottaja jarruttanut. Varaa olisi ollut paljon enempääkin. Myönnän heidän tunteneen vastuuta ihmisistä mutta samalla halusivat pitää työntekijöittensä terveydestä ja työkunnosta huolta. Nykyisin yksittäisillä yrityksillä ei ole kilpailun paineissa varaa toimia sosiaalitoimistoina. Sosiaalivakuutus on nyt koko kansantalouden harteilla.

Yritysjohdon isänmaallisuus on vähintää yhtä korkealla tasolla kuin nk etujärjestöpomoilla ja hallitsemillaan poliitikoilla ellei korkeampikin. Kuka ei ole ahne?

Suomi on ajettu nykytilaan vasemmistolaisella holhous- ja jakopolitiikalla. Ja yrittämisvastaisuudella.

Missä on laiskaa pääomaa? On laiskoja omistajia ja osakesäästäjiä mutta heidän rahansa toimii aktiivisesti ja dynaamisesti muitten sijoittajien toimesta.

Suomeen ei investoida edes käyttöomaisuudesta tehtävien poistojen vertaa. Investoinnit valuvat ulkomaille. Miksi Suomeen eivät investoi myöskään ulkomaalaiset kuten muihin Euroopan maihin?

Osingot sijoitetaan ja investoidaan tuottavampiin kohteisiin. Mitä muuta niillä tehtäisiin? Mistä työvoiman kysyntä syntyy?

Pääomatulojen kasvusta hyötyvät osakesäästäjät, eläkerahastot, investoijat ja taloudellinen toimeliaisuus.

Millä ja miten yrittäjiä, yrityksiä ja investoijia pitäisi kannustaa? Ja keiden?

Tasajako ei ole taktiikkaa eikä ilman potentiaalieroja synny sähköäkään eikä sen virtaa. Taloudellinen toimeliaisuus vähenee sitä mukaa kun entropia lisääntyy. Miten kävi Neuvostoliitossa?

Miksi suomalaiset eivät ole innostuneet yrittämään ja investoimaan? Miten pitäisi olosuhteita ja kannusteita kehittää? Mitä nk etujärjestöt ja hallitsemansa poliitikot voisivat tehdä työsuoritusten kysynnän edistämiseksi?

Kun Imatran Voiman sähköntuotanto ja Nesteen öljynjalostus ensin fuusioitiin keskenään ja sitten erotettiin toisistaan, se oli politiikkaa eikä taloutta. Yhteenliittäminen tehtiin vain ökypalkkaisen ja optioilla siunatun suojatyöpaikan luomiseksi yhdelle valtionhallinnon kansliapäällikölle (joka ei ollut vasemmistolainen).

Poliitikkojen omistajaohjaus on ollut hyvää tarkoittavaa ja osittain ymmärtämätöntä ja osittain taitamatonta.

Yhdysvaltojen joukojen vastaanotto ja yhteistyömme on varautumista itärajamme toisella puolella hyökkäysryhmitykseen perustettujen ja jatkuvasti perustettavien joukkojen ja asejärjestelmien paineeseen.

Yhdysvallat ei tule valloittamaan eikä hyökkäämään kuten Venäjä Ukrainassa, Krimillä, pohjois-Kaukasiassa ym.

Maataloustuet ovat täysin ylimitoitettuja ja hyödyttömiä . Maksamme kahden paperikoneluokkaa olevan investoinnin verran maataloustukea joka vuosi emmekä saa mitään tuottoa. Silti syömme Euroopan kalleinta ruokaa.

Virikkeitä ja sytykkeitä tarvitsemme kipeästi, jotta tämä maa ei tukahtuisi sisäiseen kitkaansa ja toivottomuuteen vaan innostuisi omin voimin ja toimin yrittämään ja tekemään työtä enemmän ja tuottavammin.

Käyttäjän JoukoNieminen kuva
Jouko Nieminen

Kansanedustuslaitoksen on perinteisesti ajateltu olevan instanssi johon kansa valitsee kyvykkäiksi havaitsemaan ihmisiä ajamaan kansan ja sen muodostaman yhteiskunnan etuja sen omaksi parhaaksi ja hyvinvoinnin turvaksi. Tämänhetkinen edustajistomme on jo hyvän aikaa keskittynyt pala palalta myymään hyvinvointiamme ulos maasta.
Tämä velkavetoisuuteen perustuva valtiomalli on aika pirullisen nerokas järjestelmä. Valtion velkaantuessa riittävästi velanantajan toimesta sanktioidaan valtiontalous tekemään toimia joilla ns tehostetaan taloutta. Eli yksityistetään nämä perinteiset valtion omistamat toiminnot. Ja kuin lumivyöry olisi pyyhkäissyt yli Euroopan...Irlanti, Portugali, Kreikka ja nyt Suomi. Valtiolla on yhä velkaa ja yksityistämisen myötä voitot valuvat ulos maasta eikä toiminnasta tule enää verotuloja valtiolle. Työttömyys lisääntyy tehostamisen myötä. Työttömyyden myötä verotulot taas vähenevät ja valtion kulut kasvavat. Ehkä tämä on nyt liian yksinkertaistettua ajattelua mutta näin maallikon silmin se vaikuttaa tällaiselta.
Eikä enää tarvitse nähdä tässä edes mitään salaliittoteoriaa kun toiminta on niin systemaattista. Taantumat ovat aiheutettuja ja joku niistä aina kuorii voitot päältä.
Ennen kansa saattoi sanoa että "Valtio olemme me" Nyt sen kommentin sanovat ne kenen taskussa meidän rahamme ovat...

Olavi A Honka

Yksinkertainen kysymys: Miksi Suomeen ei kannata investoida?

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Esitettyjä teorioita on paljon.

- osaaminen tuotteissa joiden kysyntä on nyt vähäistä tai kysyntä on maantieteellisesti kaukana

- heikko myyntiosaaminen

- taantuva maa vähintään Euroopan nopeiten vanhenevan väestön vuoksi

- korkea kustannustaso ja heikko tuottavuuskehitys

- konservatiivinen yritysjohto

- jäykät ja passivoivat työmarkkinat

- oman pääoman ehtoiset kotimaiset sijoittajat puuttuvat

Siitä voi jo alkuun poimia omaan makuun sopivia. Näitä löytyy OECD:n, IMF:n ymym raporteista vaikka millä mitalla.

Olavi A Honka

Ei voi olla kuin samaa mieltä, varsinki 4,6 ja 7. kohdat osuvat kohdalleen. Näihin kun haettaisi ratkaisua, alkaisi tapahtua.

Sääntöjen purku, vähän vapauksia työmarkkinoille, pääomia käyttöön (vaikka 5 vuoden osingot verovapaiksi €10.000 asti, voisi alkaa monia kiinnostamaan pienetkin investoinnit suomalaisiin yrityksiin, nythän tileillä makaava raha ei tuota kenellekään mitään).

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Me emme vielä ole suostuneet orjatyömarkkinoihin, koska työväki on meillä liian koulutettua. Mutta pian siihen opimme, kun väki saadaan kuriin ja uuden sukupolven sivistyksestä leikataan niin ettei orja enää ymmärrä oikeuksiaan. Sitten alkaa investointijuhla ja Suomi oy rikastuu.

Toisin sanoen työnteon kustannukset eli palkat on saatava riittävän alas, sehän se kapitalistisen järjestelmän pelastus aina on.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Ei se oikeasti noin mene. Sodista lähtien Suomessa pystyttiin samanaikaisesti kasvattamaan, taloutta, houkuttelemaan investointeja, nostamaan palkkoja ja korottamaan sosiaalietuuksia. Puolet julkisen sektorin tehtävistä ylipäätään on innovoitu vuoden 1990 jälkeen.

2008 tapahtui käänne johon emme ole sopeutuneet. Muita taikakeinoja meillä ei oikein ole kuin kustannusten laskeminen. Ei kenenkään - siis todellakaan kenenkään - tavoitteena ole palkkojen laskeminen tai hyvinvoinnin väheneminen. Palkat ja hyvinvointi kuitenkin syntyvät työllä, ja kun työn tulokset laskevat, myös palkkojen ja hyvinvoinnin on pakko laskea. Kunnes työn tulokset taas lähtevät kasvuun.

Koulutuksesta ei olisi tarvinnut karsia mitään jos vaikka oppilaitosten henkilökunta olisi suostunut laskemaan palkkojaan.

Timo Rapakko

Ilkka Varsio

Sinäkin taas, kun kommentoit minua, aloit puhumaan toisesta asiasta. Miksi tällainen on aina yleistä, myöskin tällä palstalla. Jos ottaa kantaa toisen mielipiteeseen pitäisi pysyä siinä asiassa.

Toki kaikki yrittäjät saavat tienata, niin kuin haluavat ja voivat rehellisesti. MUTTA miksi pitää aina ruikuttaa yhteiskunnalle kaikesta ja pyytää sitä yrittämistensä avuksi, kun ja jos ei osaa tai ei ahneuteensa saa vielä enemmän. Mielestäni yhteiskunta on verohelpotuksien, tuloksenjärjestelymahdollisuuksien ja yritystukien osalta maksimissaan. Niitä pitäisi vähitellen järkeistää.

Ei menestyvät yritykset ruikuta ja katso esim. mainitsemissani ennätyksellisissä osingonjaoissa, kuinka laajasti niitäkin on.

EK pitäisi lopettaa, kun sillä ei ole muuta tehtävää, kuin yhteiskunnan avuksi huutaminen. Menestyvän yhteiskunnan perusta tulee olla menestyvät yritykset, eikä ylitsepursuava oma ahneus ja valtion "tuki" joka paikassa.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Timo Rapakko

Osingot ovat omistajan tuloa. Omistajat hyväksyvät tai hylkkävät yhtiökokouksessa hallituksen esityksen osingonjaosta jakokelpoisesta voittovarasta. Samoin tekevät listaamattomien yritysten omistaja/omistajat voittovarojen jakamisesta. Miksi se olisi ahneutta ?

Palkansaajat tekevät liittojensa ja järjestöjensä tukemana kaikkensa saadakseen parempaa palkkaa ja työehtosopimukseen muita etuja. Ei sekään ole ahneutta vaan näkemys kulloinkin kysymyksessä olevan toimialan voitonjaosta joka konkretisoituu yleissitovana työehtosopimuksena kaikille sopimuksen piiriin kuuluville yrityksille.

Yleissitovat työehdot konkretisoituvat myös niille yrityksille jotka tekevät tappiollista tulosta. Tämä tietysti johtaa säästötoimiin, työpaikkojen karsimiseen tai investointien jäädyttämiseen edellämainituissa yrityksissä.

Eräissä tapauksisissa myös valtion tuki joka voi estää kokonaisen teollisuus- tai toimialan häviämisen Suomesta. Pahimmassa tapauksessa kysymys voi olla kymmenien tuhansien työpaikkojen menetyksistä. Valtion tuki on tässä kolmikanta- järjestelmässä ratkaisevan tärkeä. Sopimuksen syntymiseen valtio antaa oman porkkanansa muun muassa veroratkaisuin. Valitettavasti nämä porkkanat hyödyttävät vain työelämässä olevia. Köyhät, työttömät, sairaat ja lapset maksavat nämä edut.

Ehdottamasi EK:n poistaminen johtaisi siihen, että ay-järjestöillä ei olisi keskitettyä neuvotteluosapuolta joka johtaisi siihen, että kaikki sopimukset tehtäisiin yrityskohtaisesti paikallisesti sopien. Kyllä palkansaajan etu on EK:n olemassaolo.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset