eskoseppanen

Timo Soini, eutanasia ja paavin palli

 

Palaan vielä kerran eutanasiasta käytävään keskusteluun ja käyn läpi siinä esiintyviä asioita Timo Soinin paavinuskoisen maailmankatsomuksen elähdyttämien plokikirjoitusten tuottamasasa pelottelun ja turvattomuuden ilmapiirissä: Oletko valmis, pyöveli tulee?

 

Arvoisa Timo, joka olet vanha (mutta et kai entinen?) ystäväni. Lähetän täältä politiikan vuodevallankumousosastolta (sinun käyttämäsi termi meistä kansalaisaloitteen laatijoista) sinulle hyvän uuden vuoden tervehdyksen ja toivotan sinulle hyvää terveyttä pariksi jäljellä olevaksi ministerivuodeksi ja iloisia eläkepäiviä niiden jälkeen.

 

Timo, verbaaliset koukerosi ovat yleensä hauskoja, mutta se ei enää riitä sinun osanotoksi julkiseen keskusteluun. Välillä sinun pitää olla oikeasti asialinjalla (mentorisi Veikko Vennamon ”asialinja” ei riitä sen vaatimuksen vakuudeksi). Kun olet plokissasi ottanut pariinkin kertaan kantaa eutanasiaan huumorimielessä, tuon sinulle terveisiä päivänpolitiikan ulkopuolelta: loukkaat ja vähättelet sellaisia kovista kivuista kärsiviä ihmisiä, jotka ovat pian poistumassa joukostamme, jotka itse haluavat päästä ulos kipujen vankilasta ja jotka ovat valmiita nopeuttamaan lähtöään. Eutanasia edustaa heille arvokasta ja armorikasta kuolemaa eli kreikankielisen kantasanansa mukaan hyvää kuolemaa.

 

Sinä olet ottanut dogmaattisen kannan näiden kanssaihmistemme viimeisen toivomuksen täytäntöönpanoon. Puhut eutanasiasta armomurhana. Olet puoliksi oikeassa: armosta siinä on kyllä kysymys, mutta murha se ei ole. Murha määritellään Suomen laissa niin, että ”jos tappo tehdään vakaasti harkiten, erityisen raa'alla tai julmalla tavalla, vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi.

 

Eutanasia ei ole murha vaan se edustaa ammattitaitoista kuolinapua. Sen laillistaminen on ihmisyhteisön inhimillinen vastaus kuolevan jäsenensä pyyntöön.

 

Sinä, Timo, leimaat korkealta ulkoministerin palliltasi kovin ylimielisesti valehtelijoiksi meidät politiikan ”vuodeosaston vallankumoukselliset” (sinun käyttämäsi termi), jotka olemme laatineet kansalaisaloitteen hyvän kuoleman laillistamisesta. Hauskalla tavalla esität, että ”pienestä valheesta jää kiinni”, että ”emävale uskotaan helpommin” ja että meillä on emävalhe aseena ”vetäessämme vuodeosaston vaalivankkureita”. Arvostelet mediaa siitä, että se ei vaikene aloitettamme vaan tuottaa ”muutaman nyyhkytarin oheen ja taas pesee ja linkoaa”.

 

Timo, ilman eutanasian mahdollisuutta yhteiskuntakone ”pesee ja linkoaa” kipuja ja kärsimystä.

 

Muistutan sinua paavin pallilla istuvan Kristuksen maanpäällisen sijaisen ottamasta eutanasia-kannasta. Seuraava sitaatti on kansainvälistä eutanasiakeskustelua tutkineen ja siitä kirjan julkaisseen Sirkka Pöystin kirjasta ”Eutanasia ja etiikka” (2009): ”Lausunnossaan Italian anestesiologien yhdistyksen kongressissa 1957 paavi esitti katolisen kirkon kannan, että keinotekoisesta elämän pidentämisestä teknisin elvyttämismenetelmin potilaan hoidosta voidaan luopua. Ja potilaan hoidossa voidaan sietämättömään kipuun käyttää tarvittavaa lääkitystä, vaikka se lyhentäisi potilaan elämää.”

 

Tuolla tavalla katolisen kirkon oppi-isistä ainakin Pius XII on eri mieltä kuin sinä.

 

Lutherilainen kirkko on ollut teitä katolilaisia julmempi suhteessa kanssaihmistemme kärsimyksiin. Eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen ensimmäisen allekirjoittajan roolissa olen saanut paljon postia alan ääriuskovaisilta, jotka vetoavat vanhan testamentin viidenteen käskyyn (”Älä tapa”) ja haluavat ihmisten kärsivän syntiensä tähden, koska Kristuskin oli kärsinyt paitsi omansa myös koko ihmiskunnan synnit.

 

Eutanasia ei ole mistään hetken huumasta tapahtunut ja Mooseksen kivitauluihin kirjoitettu tappo, sillä se perustuu aina ihmisen omaan tahtoon. Kun ristiretkeläiset ja katolisen kirkkovaltion sotilaat ovat surmanneet vääräuskoisia ihmisiä itse aloittamissaan sodissa, se on ollut tappamista. Eutanasia on rauhan, tasa-arvon ja demokratian symboli vapaan ihmisen oikeudelle saada itse päättää omasta elämästään sen lopun ollessa lähellä.

 

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset kärsivät kipuja ja kuolevat niihin, mutta en voi hyväksyä sitä, että he yrittävät uskonsa voimalla pakottaa myös sellaiset ihmiset kärsimään, jotka eivät sitä halua.

 

Tässä näyte saamastani postista, jossa uskossa luja entinen luokanopettaja puolustaa ristiretkistrategiaa: ”Kun ihminen tulee uskoon, hänelle tulee valtava halu saada kaikki maailman ihmiset taivaaseen. (Jumalahan ei pakota ketään taivaaseen, vaan ihminen saa valita.) Siis rukoilen hulluna, että kaikki maailman ihmiset löytäisivät Jeesuksen pelastuksen ja tien taivaaseen. Olen liittänyt sinut ja kaverisi tähän rukoukseen! Herra Jeesus siunatkoon sinua ja myös kavereitasi! Jumalan lapsena eläminen on ihanaa elämää ja jännittävää seikkailua… Tämän jälkeen seurasi pitkä johdatus siihen, miten onnellista on kärsiä Kristuksen tavoin.

 

Minä en usko, että lutherilainen Jumala olisi, jos asiaa häneltä kysyttäisiin, kiduttaja-Jumala, joka panisi tahallaan ihmiset kärsimään sietämättömiä kipuja. Kuolemaan johtavat taudit eivät ole jumalallista alkuperää vaan seurausta ihmisten maallisen majan toiminnan vajavaisuudesta sairauksien torjunnassa. Olisi sangen eriskummallista, jos kristittyjen Jumalalla olisi aikaa ja tietoa miljardin ihmisen terveydentilasta. En usko, että on. Siksi kivuntorjunta on hoidettava maallisella puolella eikä vasta taivaan valtakunnassa, ja eutanasia on vastaus äärimmäisten kipujen torjunnan tarpeeseen. Luulen, että olemme asiasta yksimielisiä kristittyjen Jumalan kanssa ja että hän ei hyväksy itse itsensä Jumalan konsulteiksi julistautuneiden fariseusten äärilinjaa hänen tahtonsa tulkitsemisessa.

 

Ääriuskovaisten tapaan myös lääkärit (lue: Lääkäriliitto) ovat suhteessa eutanasiaan ajaneet itsensä ristiriitatilanteeseen. He ovat valmiita tekemään viran puolesta sedaation, jossa ihminen nukutetaan ikuiseen uneen ja jossa hän menehtyy muutamassa päivässä juoman ja ravinnon puutteeseen. Se on käytännössä eutanasiaa, jossa sama lopputulos (kuolema) tulee muutaman päivän viiveellä. Mielestäni Lääkäriliitto syyllistyy kollektiiviseen itsepetokseen vastustamalla eutanasiaa ja hyväksymällä sedaation. Sitä lääkärien edushenkilöt vastustivat silloin, kun sitä otettiin käyttöön, samaan tapaan kuin he nyt vastustavat eutanasiaa. Tänää se on osa normaalia sairaanhoitoa sen viimeisenä vaiheena.

 

Timo, miten sinä perustelet vaikenemisesi sedaatiosta, joka on piiloeutanasiaa. Otatko siihen kielteisen kannan samalla tavalla uskonnollisilla perusteilla kuin vastustat kirkkokuntasi kannan mukaan ehkäisyä ja aborttia?

 

Eutanasia on laillista Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kolumbiassa ja Kanadassa. Käytössä on myös avustettu itsemurha, joka sedaation tapaan on piiloeutanasiaa. Suomessakaan se ei ole rikos. Yhdysvalloissa on jo kuusi osavaltiota ottanut sen käyttöön (Oregon, Montana, Vermont, Washington, Kalifornia ja Colorado). Maailma elää erilaista elämää kuin eli lähes 2500 vuotta sitten Hippokrates. Hänen nimissään kulkee vanhan jumaltaruston pohjalta ns. Hippokrateen vala (”Minä vannon Apollonin, lääkärin, kautta ja Asklepioksen, Hygieian ja Panakeian ja kaikkien jumalien ja jumalattarien kautta, kutsumalla heidät todistajiksi, että tulen kykyni ja harkintani mukaan täyttämään tämän valan ja kirjallisen sitoumuksen”).

 

Suomalainen lääkäri vannoo Hippokateen hengessä kansallisessa lääkärinvalassa, että ”vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.”

 

Tämä vala ei ole – niin kuin sen luen suomen kielellä – eutanasian esteenä. Jos lääkärin päämäärä on sairaiden kärsimysten lievittäminen, sitä voidaan pitää eutanasiamyönteisenä kannanottona siinä tilanteessa, jossa sairasta ei enää voida parantaa eikä hänen monimutkaisia kipujaan torjua. Se palvelee ihmisyyttä, ja hyvä kuolema hirmuisten kärsimysten sijasta on elämän kunnioittamista.

 

Tiedoksi kerrottakoon oleville ja tuleville dementikoille ja Altzheimer-potilaille, joiden mielenrauhaa ja turvallisuuden tunnetta sinä, Timo, epäsuorasti järkytät pelottelemalla ihmisiä eutanasian pyöväleillä: eutanasiaa ei voi panna toimeen ilman asianomaisen omaa tahtoa. Jos potilas ei enää pysty sitä ilmaisemaan, hän ei saa eutanasiaa. Sitä paitsi dementia ja Altzheimerin tauti eivät sellaisinaan riitä eutanasian perusteiksi.

 

Arvoisa Timo. Sinä tulkitset virheellisesti kansalaisaloitettamme niin, että lääkärit pakotetaan siinä antamaan kuolinapua vastoin tahtoaan (ei pakoteta!). Sanot inhimillisyydelle ja omantunnonvapaudelle ylimielisesti ”plaa ja plaa”. Näyttää siltä, että sinulla on dogmaattinen missio, jota on vaikea erottaa poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Me vuodeosaston vallankumoukselliset (sinun ilmauksesi) emme edusta puoluepolitiikkaa vaan kansalaismielipidettä, joka on sinulle puolueesi hallitusvallankäytön näkökulmasta vain ”plaa ja plaa”, mutta eduskunnan ulkopuolella se pohdituttaa suomalaisia.

 

Meidän näkökulmastamme uhka on, että eduskunnassa eutanasia-aloitteeseemme sisältyvä maallinen kivuntorjunta joutuu taivaan valtakunnan konsulttien painostustoimien kohteeksi. On helppo ennustaa, että esimerkiksi sinä, Timo, yrität saada aikaan ryhmäsi kansanedustajia sitovan ryhmäpäätöksen kannanotoksi eutanasialain valmistelun aloittamatta jättämisestä. Kansalaisaloite tulee eduskunnan ulkopuolelta ja se on normaalia eduskunnan lainvalmistelutyötä. Sitä pakoon et pääse toteamalla, että se ei ole hallituksen ohjelmassa.

 

Muistutan sinua ja myös pääministeriä siitä, että Suomen perustuslaki antaa kansanedustajalle vapauden muodostaa kantansa käsiteltävään asiaan itsenäisesti: ”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.” Tämä lakialoite, jos mikä, kuuluu sarjaan omantunnon kysymyksiä, joista ei pidä tehdä ryhmäpäätöksiä.

 

Eutanasian laillistamista koskevien kannattajailmoitusten keräys päättyy maanantaina 2.1.2017. Silloin siinä on noin 63 000 allekirjoittajaa. Se toimitetaan eduskuntaan helmikuussa kansanedustajien kokoontuessa uusille valtiopäiville.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

28Suosittele

28 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (47 kommenttia)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Kyllä kansa tietää, paitsi kansalaisaloitteissa.

Paavit ovat aina itse edustaneet aivan eri asiaa mistä puhuvat ja saarnaavat. Se on perinne katolilaisuudessa. Julkinen kuva on toista mitä yksityiselämä. Edellisen paavin edeltäjän kuolemasta on epäilyjä miten se tapahtui.

Vatikaanivaltion syntyminen uudestaan loi hyvät välit Vatikaanin ja Mussolinin välille. Näin oli myös siten Saksan ja Vatikaanin välillä. Puheet ja teot ovat eri asioita.

Miten muuten valtiojohdon edustaja voi käyttää sanaa armomurha? Sellainenhan on rikollista myös Hollannissa ja Belgiassakin.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Itse asiassa Hitler inhosi paavia ja Vatikaania ja olisi 1943, Mussolinin syrhäyttämisen jälkeen, halunnut antaa joukkojensa tunkeutua Vatikaanin tiloihin ja vangita kaikki siellä olijat mukaanlukien siellä olevia diplomaattikuntaan kuuluvia.

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Eutanasiassakin näköjään osa uskoo porttiteoriaan. Soinikin uskoo siihen.
Siis uskovat, mitään tietoa siitä ei ole. Porttiteoria on poliittisessa keskustelussa kevyesti ilman näyttöjä käytetty väline haluamaansa päämäärään pääsemiseksi

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Soinin pään kääntämiseen eutanasiakysymyksessä ei tietenkään kannata tuhlata energiaa, mutta puheenvuoron tyylikeinona ja esitystapana "avoin kirje Timo Soinille" on epäilemättä käytettävissä.

Asiasta toiseen: "porttiteoria" on omituista paisuttelua aiheesta kuin aiheesta. "Jos nyt tätä, niin kohta sitten varmaan sitä ja tuota, uskokaa pois! Sekö se on sitten hyvä mitä häh?"

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Et tarvitse Paaviin uskoa, riittää, kun uskoo Jeesukseen. Vastaus on kielteinen "älä tapa"-käskyn rikkomiseen.

Sitä paitsi, asiantuntijat ovat arvioinneet, että vain muutamissa tapauksissa ihmisten kivunlievitystä ei voi tehdä "riittävästi". Näin Suomessa ja tätä varten ei tarvita uusia lakeja.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Jaa vähemmistössä olevat eivät tarvitse erikseen lakeja oikeuksiensa edistämiseen. Taattua persulaatua.

Käyttäjän JormaErkkil kuva
Jorma Erkkilä

Jarmo, et siis hyväksy tappamista koska kymmenen käskyä sen kieltää. Oletko siis sitä mieltä että esim. talvisodassa suomalaiset sotilaat eivät olisi saaneet tappaa venäläisiä hyökkääjiä?

Käyttäjän MarkkuJrvinen1 kuva
Markku Järvinen

Kalevalaisittain Esko Seppänen lauloi T. Soinin suohon. Asiallisesti ja vahvoin argumentein. Timo oli parhaimmillaan toreilla ja turuilla eräänlaisena sutkauttelijana. Seppäselle hänestä ei ole vastusta.

Juha Kuittinen

Vastustan eutanasiaa mutta suomalaiseen omaistenrakkauteen ja lääkäritaitoon luotan.

Käyttäjän jarvat666 kuva
Java Valkonen

EUTANATSIA OVI KUOLEMAN KAUPPAAN!?!
Eutanasiaa on markkinoitu maassamme näyttävästi vaihtoehtona parantumattomille kärsimyksille. Nyt nimiä on kasassa riittävästi ja eutanasia aloittaa elämänsä eduskunnassa. Kansanedustajien enemmistö näyttänee, lobbauksen ansiosta, vihreää valoa ns. armonkuolemalle eli arvokkaalle kuolemalle vaihtoehtona kestämättömille kivuille. Ratkaisu tuntuu inhimilliseltä ja hyvältä. Muuta muistakaapa se, että Suomi on kivun hoidon kehitysmaa, jossa Suomen kipu ry:n mukaan miljoona ihmistä elää kroonisista kivuista kärsien.

Kun otamme huomioon nykyhallituksen lapsiin, köyhiin ja sairaisiin sekä vanhuksiin kohdistuvat epäinhimilliset säästöt, sopii epäillä josko eutanasia on vain yksi uusi säästömuoto, jolla turvataan tulonsiirrot rikkaille ja vähennetään yhteiskuntaa rasittavien ja veroja korottavien kansalaisten määrää. Jos maassamme on todellakin miljoona kroonisista kivuista kärsivää, saadaan valtion talous kevyesti kuntoon tarjoamalla tuntuvalle osalle heistä vaihtoehto nimeltä arvokas kuolema. Kyseisessä kuolemassahan ei ole yhteiskunnalle mitään rahallisesti arvokasta vaan pikemmin se on edullista: piuhat irti ja piipusta pihalle tai paffilaatikossa poteroon!

https://jaavaat666.blogspot.fi/2016/12/eutanasia-o...

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Erinomainen, syvällinen ja valaiseva kirjoitus vakavasti sairaan omasta näkökulmasta. Audiatur et altera pars. Jaksamista, Esko!

Käy myös hyvästä saarnastakin! Tsemppiä ja ilo pintaaan vaikka syvän märkänis!

Käyttäjän TapioVesterinen kuva
Tapio Vesterinen

Kyynelsilmin luin Eskon kirjoituksen!
On hän sen niin loppun asti miettinyt ja itse kokenut.
Soini voisi jäädä jo eläkkeelle laukomaan viisauksiaan!
Eutanaasia tiukoin ehdoin on hyväksyttävä!

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Voiko tätä asiaa paremmin ilmaista.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

Esko Seppäsen kirjoitus on erinomainen. Tästä kiitos Esko.
Olen itse joutunut seuraamaan 49-vuotiaan ihmisen elämän viimeistä puolta vuotta. Keuhkosyöpä ja lisäke aivoissa. Mitään ei ollut tehtävissä.
Jostain kuitenkin luovuttiin. Vuonna 1973 ainoa tiedossa ollut lääke tuohon kipuun oli morfiini!
Tätä kieltäydyttiin antamasta koska siihen olisi voinut tulla riippuvaiseksi. Oli tuokin perustelu kuolevalle. Kuolevan miehen puheella ja toiveella ollut mitään merkitystä.
Sukulaisten tuesta huolimatta.
Isäni kuolemasta on kulunut 43-vuotta.

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

Voiko eutanasian institutionalisointia arvostella olematta "kiduttamisen hyväksyjä"? Tällainen kärjistys on vähän samanlainen mitä joskus abortinvastustajat esittävät aborti hyväksyvistä, eli abortin hyväksyvä on heidän mielestään "murhan hyväksyjiä". Abortinvastustajien kärjistävä retoriikka yleensä tuomitaan, mutta ilmeisesti eutanasiakeskustelussa tällainen samanlainen keskustelutapa on täysin hyväksyttyä. Asiasta ei oikeastaan saa olla kuin yhtä mieltä, tai muuten on suorastaan paha ihminen.

On toki olemassa tilanteita joissa eutanasia on eettisesti kestävä valinta – esimerkiksi silloin kun kyse on todella kovista fyysisistä kivuista. Juuri tämä tekee kysymyksestä vaikean, sillä olisi väärin sanoa etteikö joskus eutanasia olisi oikein. Tästä huolimatta on erittäin huonoa keskustelutyyliä leimata kaikkie eutanasian kritiikki jonkinlaiseksi kiduttamisen hyväksymiseksi. Monet lääkäritkin ovat huolissaan siitä, miten vältytään ongelmilta sillä ihmisen "oma tahto" ei ole mitenkään ongelmaton. Ihmiset eivät ole saaria, atomistisia yksiköitä joiden oma tahto syntyisi jossain tyhjiössä. Jo nyt Hollannissa keskustellaan vakavissaan eutanasian sallimisesta terveille vanhuksille jotka ovat "kyllästyneitä" elämäänsä. Silloin kyse ei ole enää vakavista fyysisistä kivuista vaan paljon abstraktimmasta kärsimyksestä. Jos taas emme ota muuta kärsimystä huomioon, olemme ikään kun tasa-arvoa vastaan, sillä tasa-arvon mukaisesti kaikilla tulisi olla "oikeus" tasa-arvoiseen kohteluun. Eli jos eutanasia sallitaan yhdelle ryhmälle, olisi tasa-arvoista myöntää se myös toiselle sitä vaativalle ryhmälle. Käytännössä eutanasian rajaaminen vain kovista fyysisistä kivuista kärsiville edellyttäisi tasa-arvon vastustamista. Vaan kuka sitä tohtii vastustaa, kun se on yksi länsimaisen yhteiskunnan tärkeimmistä arvoista siinä missä valinnan vapauskin? Ei kukaan. Siksi keskustelu eutanasiasta tuskin päättyy sen laillistamiseen kansalaisaloitteen ehdottomassa muodossa. Päivastoin – siitä se vasta alkaa.

Käyttäjän TarjaElonen kuva
Tarja Elonen

Hyvä ja puhutteleva kirjoitus Esko Seppäseltä, tästä kiitos

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Eutanasiaa voi toteuttaa Suomessa jo lainvoimaisestikin. Tosin hieman eri viitekehyksessä.

Mikäli raskauden aikana todetaan vaikea kehitysvammaisuus , voidaan abortti tehdä raskausviikolle 24 asti.

Keskoseksi puolestaan määritellään lapsi, joka syntyy raskausviikoilla 22-37.

Toisin sanoen toinen samanikäinen lapsi saa tehohoitoa keskolassa kun toisen samanikäisen lapsen elämä lopetetaan abortoimalla.

Kyseessä on eutanasia eli inhimillisen kärsimyksen minimoiminen ennustettavasti jo muutaman tunnin sisällä kuolevalta vastasyntyneeltä lapselta.

P.S. Timo Soini vastustaa aborttia.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Omakohtaisena ”eutanasiana” voin kertoa, että 93-vuotias vakavasti sairas äitini teki lähtöä ja kävin häntä katsomassa sairaalassa. Se ei ollut mitään mukavaa nähtävää. Kotiin palattuani ristin käteni illalla ja toivoin Luojalta hänelle pois pääsyä. Rukous kuultiin ja hän kuoli seuraavana päivänä aamupäivällä. Olin silloin itse matkalla sairaalaan ja hän ehti kuolla puoli tuntia aikaisemmin ennen sairaalaan tuloani. Ihminen voi tehdä myös tämän tyyppistä eutanasiaa. Ateistille se ei ehkä onnistu.
Kansalaisaloite eutanasiasta on helppo monen allekirjoittaa. Onko allekirjoittaja itse valmis antamaan läheiselleen esimerkiksi isälleen, äidilleen, lapselleen tai aviopuolisolleen eutanasiapiikin? On kohtuutonta vaatia lakia eutanasian hyväksymisestä ja lääkäriä sen suorittajaksi.
Olen Timo Soinin kanssa samaa mieltä siitä, että kansalaisaloite ei aina kaikilta osin täytä sille kuuluvaa tarkoitustaan. Siinä ei seurauksia aina juuri ajatella. Väyrysen euroaloite oli siitä oiva esimerkki. Seurannaisvaikutukset olisivat saattaneet johtaa mm. monella oman kodin menettämiseen.

Ihminen osa on se, että hän ei voi vaikuttaa itse omaan syntymäänsä, joten hänellä ei ole myöskään oikeutta vaikuttaa omaan kuolemaansa.

Linkkinä lääkärinvala sellaisena kuin lääkärit sen vannovat vapaaehtoisesti. Blogisti tuo esille kirjoituksessaan vain osan valasta. Lääkärin etiikka on jätetty siitä pois.

https://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4...

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

Eläimille hyväksymme eutanasian, sillä heidän hoitoansa yhteiskunta ei tue.

Ihmisten kohdalla tilanne on toinen. Yhteiskunnan tuella vakavasti sairaan ihmisen hoito on aina eettisesti vastuullista ja siten kärsimystä lievittävää.

Toisaalta ymmärrän eutanasiaa toivovien ahdistuksen. He eivät ole olleet valmiita kestämään läheisensä kärsimystä.

Kuolemaan auttaminen on aina kyseenalainen.

Vaikka lakisääteiset selvitykset olisivat miten perinpohjaiset tahansa, on mahdollista, että hyväksikäyttö ihmisestä pääsemiseen saattaisi keinottelun kautta mahdollistua.

Manipuloivat ihmiset ovat taitavia hämäämään. Myöskään itseensä uskoneet, vahvat ihmiset, tunnistavat usein joutuneensa manipuloinnin uhreiksi.

Eutanasian hyväksyminen on laillistettuna vaarallinen. Meillä ei ole riittävästi tietoa kokemuksista maissa, joissa eutanasia on mahdollistunut.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Olen nähnyt ihan tarpeeksi läheisteni pohjatonta kärsimystä, joita en ole itse voinut mitenkään auttaa, vaikka kuolema on ollut jo oven takana odottamassa.... Minusta on järkyttävää yksisilmäisyyttä, jos jotkut uskovaiset pystyvät tämän inhimillisen teon estämään, ja vain jumalan sanaan vedoten, sivuuttaen ihmisen oman tahdon.

Tänään jo olisin niin vahva, tai sanoisinkin valmis inhimillinen ihminen, toteuttamaan lähimmäiseni oman toiveen kuolemasta, jos hänen tuskaansa ei tavallinen lääketiede pystyisi auttamaan. Kärsimys ei syvennä elämää, vaan on vain tuskaisaa kärsimystä ilman toivoa elämästä. Kaikella on aikansa, niin elämälläkin.

Kysyt, olisiko joku valmis antamaan viimeisen myrkkypiikin? Minä olisin - ja se olisi rakkaudenteko, jonka toivoisin itsekin saavani, jos sitä lähimmäiseltäni pyytäisin.

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

Lääkäriliiton kannanotto ei ole mikään yhtenäinen jäsenkunnan ilmaus.

Itse lääkärinä näen eutanasian viimeisenä inhimillisenä tekona, auttaa kuolevaa, kärsivää potilasta.

Kyseessä on nimenomaan eettinen valinta: autanko potilastani myös pääsemään ylitsepääsemättömistä kivuista ja tuskasta kuolemaan johtavassa tilanteessa.

Olen varma: teen eettisesti oikein. auttaessani ( toivottavasti, kun laki on saatu voimaan) potilastani myös tässä tilanteessa.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Tässä asiassa ei soisi lääkärikunnan keskuudessa löytyvän vastakkaisia mielipiteitä.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Kirjoitat: "Muistutan sinua paavin pallilla istuvan Kristuksen maanpäällisen sijaisen ottamasta eutanasia-kannasta. Seuraava sitaatti on kansainvälistä eutanasiakeskustelua tutkineen ja siitä kirjan julkaisseen Sirkka Pöystin kirjasta ”Eutanasia ja etiikka” (2009): ”Lausunnossaan Italian anestesiologien yhdistyksen kongressissa 1957 paavi esitti katolisen kirkon kannan, että keinotekoisesta elämän pidentämisestä teknisin elvyttämismenetelmin potilaan hoidosta voidaan luopua. Ja potilaan hoidossa voidaan sietämättömään kipuun käyttää tarvittavaa lääkitystä, vaikka se lyhentäisi potilaan elämää.”"

Tuo paavin lausunnossa kuvailtu hoitokäytäntö on tänäkin päivänä käytössä Suomessa. Kovaan kipuun annetaan yleisesti kipulääkkeitä yli normaaliannosten vaikka se lyhentääkin kuolevan elämää. Se kuuluu hyvään saattohoitoon. Veljeni kuoli erittäin kivuliaaseen syöpään parikymmentä vuotta sitten ja hän sai huimia morfiiniannoksia, jotka luultavasti lyhensi hänen elämäänsä päivillä, viikoilla?

Mikä on eutanasian ja hyvän saattohoidon ero? Eutanasian tarkoitus ei ole kivun poistaminen tai lievittäminen vaan lääke annetaan tappamistarkoituksessa. Siinä on se vissi ero, joka voi aiheuttaa paljon väärinkäytöksiä. Tiedetään että eutanasian sallivissa maissa masentuneita ja vanhuksia on tapettu liian heppoisin syin. Nykyihmiset pelkäävät kuolemaa ja haluavat varmistaa kaiken etukäteen. Suurimmalla osalla meistä ei kuitenkaan ole kuollessaan valtavia kipuja.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Nita, "Kovaan kipuun annetaan yleisesti kipulääkkeitä yli normaaliannosten vaikka se lyhentääkin kuolevan elämää."

Tuo ei pidä aina paikkaansa, se riippuu hoitolaitoksesta tai sairaalan yleisestä käytännöstä. On myös äärettömän kovia kipuja, kuten Seppänenkin on kertonut, johon kipulääkkeet eivät tehoa.

Kuolevan oma tahto pitäisi olla se ainoa määräävä taho, eikä jonkun epämääräiset pelot väärinkäytöksistä. Onhan meillä laki ja moraali vielä arvossaan, näin ainakin siihen itse uskon ja luotan...

Arto Jääskeläinen

Erittäin vakavat ja peruuttamattomat asiat kyseessä eutanasiassa. Tulee mieleen ainakin:

1) Elämällä on perustuslaillinen suoja Suomessa. Perustuslaki ei tunne mahdollisuutta ehdollistaa elämän suojaa. Elämän suojan ehdollistaminen vaatisi perustuslaillisen muutoksen.

2) Ihmisen elämän lopettaminen on niin vakava kysymys, että tuollaisesta säätäminen vaatisi suuren yksimielisyyden ja perustuslaillisen säätämisjärjestyksen. Asian oikeutuksesta pitäisi korkea varmuus, ei vain niin että "musta tuntuu että...".

3) Päätösvalta kuolemasta ja sen luovuttaminen yhteiskunnalle avaa kokonaan uuden laajaa harkintaa vaativan alueen ja kysymyksiä.
3.1) Haluatko luovuttaa päätösvaltaa yhteiskunnalle ?
3.2) Onko yleensäkään mahdollista rajata yksiselitteisesti lainmukaisuutta ?
3.3) Asia kajoaa lääkäreiden etiikan ja elämän suojelun alueeelle.
3.4) Aina avattaessa uusi alue syntyy myös sen alueen väärinkäytökset.

4) Kokonaan uusi paine ja jatkovaatimukset: Riippumatta milläiset rajat alkuaan asetettaisiin, niitä yritettäisiin liuttaa löysemmiksi myöhemmin ja uutta mahdollisuutta yritettäisiin laajentaa koskemaan entistä lievempiä ongelmia ja laajempaa joukkoa.

5) Päätöksen tekeminen elämän lopettamisesta on hyvin epämiellyttävä asia monille, etenkin jos ajattelet itsellesi läheisiä ihmisiä. Siihen sisältyy virhemahdollisuus, vastuu ja myöhempi taakka päätöksestä. Siksi ketään ei pitäisi lain kautta pakottaa osallistumaan tuollaiseen asiaan, jolle ei ole yksiselitteistä oikeutusta.

Oma kantani noihin kysymyksiin:
- En näe nykytilanteessa niin painavaa ongelmaa, että tuollaiseen laajaan ja perustavanlaatuiseen lainmuutostyöhön olisi riittäviä perusteita.

- En pidä ajatuksesta uuden laajan ongelmakentän avaamisesta ja päätösvallan luovuttamisesta yhteiskunnalle.

- Ymmärrän puolustajien ajatuksen, mutta tunnistan vaakakupin toisella puolla niin laajan haittakentän jos tämä uusi alue avataan, että en voi järkisyin puolustaa sitä. Kivun lievitys on nykyisellään käytettävissä tehokkaasti.

- Eettinen oikean ja väärän tuntemukseni, omatunto: Pidän asiaa vääränä. Etiikkani on sama tuossa kuin lääkärin etiikka on aina ollut, suojella elämää.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Saanko yhtä perustellun kannanottosi kommenttiini # 16 ?

Jos olet nykylainsäädäntöä vastaan, miten olet toiminut kumotaksesi nykyisen aborttilain ?

Arto Jääskeläinen

Lainaan pätkän tekstiäsi tuolta ylempää:

""Eutanasiaa voi toteuttaa Suomessa jo lainvoimaisestikin. Tosin hieman eri viitekehyksessä. Mikäli raskauden aikana todetaan vaikea kehitysvammaisuus , voidaan abortti tehdä raskausviikolle 24 asti. Keskoseksi puolestaan määritellään lapsi, joka syntyy raskausviikoilla 22-37. Toisin sanoen toinen samanikäinen lapsi saa tehohoitoa keskolassa kun toisen samanikäisen lapsen elämä lopetetaan abortoimalla.""

Joo, olen kuullut tilanteesta, että abortoitavaksi tarkoitettu lapsi syntyykin elävänä ja itkee synnyttyään, mutta hoitoa ei saa antaa ja lapsi kuolee vähitellen. Näin siis Suomessa. Tämä vetää kyllä erittäin vakavaksi. Täällä esimerkiksi on keskustelua siitä:

http://www.vauva.fi/keskustelu/1327610/ketju/jos_v...

Myönnän olleeni välinpitämätön nuorempana tai en ollut oikeastaan miettinyt näitä asioita loppuun. Ajattelin, että päättäjät tekivät viisaat päätöksensä jossain kaukaisessa eduskunnassa ja kuvittelin päätösten olevan aina tarkan harkinnan tuloksia.
Ajatukseni on muuttunut, välinpitämättömyydestä yksiselitteisen vastaiseksi abortille.

""Jos olet nykylainsäädäntöä vastaan, miten olet toiminut kumotaksesi nykyisen aborttilain ?""

Joudun myöntämään, että olen ollut täydellisen aikaansaamaton tehdäkseni asialle mitään. Kannatin aloitetta omantunnon vapaudesta lääkäreille, harmillista kyllä tuo kohtasi välinpitämättömyyttä ja vetoamista työvuoroihin/rahaan/ym., minkä perusteella se ei toteutunut.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen

Arto J. Vastaan siltä osin kuin kirjoituksessasi oli selvä virhe. Sanot, että eutanasian laillistamisella päätösvaltaa luovutetaan yhteiskunnalle. Itse asiassa eutanasia merkitsee ihmisen oman täysivaltaisuuden lisäämistä; sehän toteutetaan aina vain potilaan omasta pyynnöstä. Ainoastaan luomalla toteutetuista eutanasiatapauksista ilmoitusvelvollisuus valvovalle viranomaiselle yhteiskunta osallistuu tähän kuolinapuprosessiin; kaikki muu tapahtuu potilaan omasta pyynnöstä ja yhteistoiminnassa lääkäreiden kanssa.

Mitä sitten tulee elämän suojeluun, eutanasia ei käytännössä eroaisi sedaatiosta, joka on normaali hoitotoimenpide avustettaessa ihminen pois kipujen ja kärsimysten maailmasta. Kyse on sellaisten ihmisten elämän lyhentämisestä, jotka ovat joka tapauksessa pian kuolemassa, mutta se on kivunhoitotoimenpide, jossa elämän lyheneminen ei ole ensisijainen tavoite mutta sietämättömien kipujen loppuminen on, ja aina se tapahtuu vain ihmisen omasta pyynnöstä.

Arto Jääskeläinen

Ei lausumassani ollut virhettä.
Päätösvalta on yhteiskunnalla sen jälkeen kun potilas on tehnyt pyyntönsä.
Eli valtuutus annettiin ja päätösvalta siirrettiin siitä hetkestä eteenpäin.
Tuossa oltaisiin sen jälkeen rajauskysymyksissä. Mitä ajattelet esimerkiksi siitä, onko potilas laillisessa mielessä täysissä sielun voimissa tehdessään pyynnön elämän lopettamisesta ? Miten varmistat tuon ? Miten määrittelet ja rajaat tilanteen ?

Kivun hoitoa tietysti kannatan aina kun sitä tarvitaan.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen Vastaus kommenttiin #28

Yhteiskunta ei puutu asiaan vaan eutanasiasta sopivat potilas ja lääkärit (huomaa monikko). Lääkärit eivät edusta yhteiskuntaa vaan harjoittavat omaa ammattiaan. heidän tehtävänsä on valvoa eutanasian toimeenpanolle pantujen kriteereiden täyttyminen, mutta he eivät kysy siinä asiassa yhteiskunnan mielipidettä.

Sielunvoimien määrittämisen tekevät lääkärit, eivät omaiset eivätkä poliitikot. Se on erittäin vaativa tehtävä.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #29

Potilas on yksilö, lääkärit edustavat työtehtävässään yhteiskuntaa ja suorittavat yhteiskunnan määrittelemää tehtävää. Ei kai tuossa ole mitään epäselvää.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen Vastaus kommenttiin #37

Lääkärit ovat yksilöitä siinä missä potilaatkin. He päättävät potilaan hoidosta itsenäisesti kysymättä yhteiskunnan mielipidettä. Sotket yhteiskuntakammossasi käsitteet.

Käyttäjän Apoleon kuva
Aapo Puskala

1) Missä kohtaa perustuslakia määritellään, että elämällä on perustuslaillinen suoja?

7 §:ssä sanotaan "Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

Tuo oli ainoa edes sinne päin oleva kohta, eikä siinäkään mitenkään estetä tai kielletä eutanasiaa. Pikemminkin päin vastoin: jos jokaisella on oikeus elämään, hänellä on oltava oikeus myös "elämättömyyteen". Koska jos hänellä ei ole tätä jälkimmäistä oikeutta, ei hänellä ole oikeutta elämäänkään - hänellä on velvollisuus siihen.

3) Päätösvaltaa ei luovuteta yhteiskunnalle, vaan eutanasiaa ei tehdä ilman potilaan toivetta.

4) Epärelevanttia spekulointia. Jos jatkovaatimuksia tulee, ne ovat sen ajan murhe. Tällä argumentilla voisi pysäyttää minkä tahansa edistyksen tai muutoksen milloin vain - jos siis argumentti olisi validi.

5) Päätös elämän lopettamisesta voi olla epämiellyttävää, mutta onko se syy pitää se kiellettynä? Tiedän lukemattomia epämiellyttäviä mutta välttämättömiä/oikeita/hyviä asioita. En keksi yhtä ainutta asiaa, jolle olisi yksiselitteinen oikeutus. Kaikelle on aina vasta-argumentti. Nyt nostat riman niin korkealle, ettei kukaan/mikään siihen voi yltää.

"- Eettinen oikean ja väärän tuntemukseni, omatunto: Pidän asiaa vääränä. Etiikkani on sama tuossa kuin lääkärin etiikka on aina ollut, suojella elämää."

Sitten meillä on vähän erilainen näkemys. Minun mielestäni ihminen itse on se, jonka pitäisi saada tehdä päätös elämänsä jatkamisesta. Käytät sanoja "suojella elämää", mutta sen voisi yhtä hyvin sanoa "kiistää itsemääräämisoikeus".

Arto Jääskeläinen

1) Ihmettelen lievästi, jos yritetään väittää yht'äkkiä ettei ihmisen elämällä olisi perustuslaillista suojaa. Kyllä nimenomaan elämän suojaan perustuu henkirikoksia koskeva lainsäädäntö.

3) Selitin jo tuolla ylempänä.

4) Epärelevanttia spekulointia on väitteesi, että ihmisen hengellä ei olisi perustuslaillista suojaa.

5) Muita syitä oli jo esitetty.

Käyttäjän AnttiOllikainen kuva
Antti Ollikainen

Hyvä kirjoitus Seppäseltä.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Esko Seppänen US-blogi-vastineessaan (31.12.2016) Timo Soinille itse asiassa väläyttää, mihin suuntaan eutanasian toteuttamisessa Suomessa voitaisiin mennä: perustetaan uusi, terveydenhuollon piiriin liittyvän "pyövelin" virka.

Kuka sanoo, että nimenomaan lääkärin tai sairaanhoitajan olisi annettava viime kädessä lopullinen kuolinapu?

Pyöveli-sana toki kuullostaa hieman synkkään historiaan viittaavalta, mutta "nekrologi"-sanan (muistokirjoitus) ollessa varattuna, miten olisi "nekronomi"? - Arvokas nimi takaa arvokkaan kuoleman.

Eutanasia on tuttua eläinlääketieteen puolella, joten eläinlääkärikoulutus - ennenkuin humaanin puolen lääketieteessä löydetään sopivat suoritettavat opinnot ja opintopisteet - olisi alkuvaiheessa ihmisten kuolinavun toteuttamisen pohjakoulutus.

Nekronomille voitaisiin ohjata myös aborttien toteuttaminen, joten hänestä tulisi varsinainen "lopullisen ratkaisun" ammattilainen. Samalla kansanedustaja Sari Tanuksen ajaman Omantunnonvapaus-kansalaisaloitteen gynekologit ja kätilöt saisivat vapauden jatkossa toimia elämän puolesta, aborttiin liittyvät työtehtävät otettaisiin heiltä pois eikä omantunnon ristiriitaa enää ole.

Kristittynä toki en missään tapauksessa kannata minkäänlaisen kuolinavun toteuttamista. Eihän Herramme Jeesus Kristuskaan ristillä roikkuessaan halunnut minkäänlaista "sieneen kostutettua huumaavaa ainetta" kipujen lievitykseen tai sietämättömien ristin tuskien nopeutettua kuolemaa. Tällainen Jeesus on kutsunut minuakin: "Seuraa minua!" - Joten Herrani jalanjäljet velvoittavat minua seuraamaan Hänen askelissaan.

Mutta pitäähän meidän huomioida lainsäädännössämme tarvittaessa nopeutettua kuolemaa toivovat pakanat ja ateistit ynnä muut "oman itsensä jumalat". Olisiko näihin viittaava sopiva raamatunlause: "Mutta Jeesus sanoi hänelle: 'Seuraa sinä minua, ja anna kuolleitten haudata kuolleensa'." (Matt. 8:22)

Ehkä sitten hieman nopeutetulla aikataululla.

Käyttäjän eskoseppanen kuva
Esko Seppänen

"On jaloa olla hyvä ja vielä jalompaa on opettaa toisia olemaan hyviä - ja siitä hyvyydestä on myös itselle vähemmän vaivaa." Näillä Mark Twainin sanoilla kiinnitän huomion Petteri P:n kielenkäyttöön.

Hän edustaa niitä uskovaisia, jotka puhtaan opin nimissä käyttävät toisin ajattelevista kanssaihmisistä halventavia nimityksiä. Mielestäni hänen Jeesuksensa, jos eläisi, ottaisi Petterin puhutteluun ja ehdottaisi hänelle nöyrempää asennetta pakanalähetystyöhön; saattaisipa hän jopa ehdottaa, että Petteri pesisi vanhatestamentillisen tradition mukaan pakanoiden ja ateistien jalkoja muihin kohdistuvan arvonannon palauttamiseksi. Jeesushan kavereerasi hyvinkin syntisten ihmisten kanssa.

Jeesus ei ottanut koskaan sellaista kantaa, että ihmiselle ei kuulu antaa kuolinapua hirmuisten kipujen ja kärsimysten kohdistuessa kuoleman jo merkitsemän kanssaihmisen kehoon, kun hänen maallinen majansa murenee. Pyövelin tuominen mukaan keskusteluun kuvaa huonosti Jeesuksen opetuksia mutta sitäkin paremmin sitä, mistä Twain kirjoitti, että "uskollisuus kivettyneille mielipiteille ei ole vielä koskaan murtanut kahleita tai vapauttanut ihmissielua".

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Mark Twain taisi myöskin lausua Raamattuun liittyen: "...ettei häntä vaivaa niinkään ne kohdat, joita hän ei ymmärrä, vaan ne kohdat, jotka ymmärtää."

Jeesuksen ei tarvinnut ottaa sellaista kantaa (kuolinapuun); sen Hän näytti ikäänkuin rautalangasta omalla ristillään.

---

Mitä pyöveliin tulee... - se on nykyisessä keskustelussa varsin käyttökelpoinen termi ottaen huomioon kaikki ne (myös henkiset) lisätaakat, joita hoitohenkilöstön päälle kaadetaan "uuden, uljaan ihmisen" - kuolemaankin liittyviä - tarpeita silmällä pitäen.

Nykyisen hoitohenkilökunnan tehtävää "toimia elämän puolesta" ei pitäisi hämärtää lisämäällä heille "kuolemaan liittyviä tehtäviä" - itse asiassa: sen abortin tekoon liittyvän velvollisuuden voisi heiltä viedä pois eikä se silti olisi kenenkään kansalaisen oikeuksista pois, jos tähän toimenpiteeseen määrättäisiin omanlainen ammatti-ihminen.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

On olemasaa ihmisiä, joiden eutanasian vastainen mielipide muuttuu eutanasiaa vaativaksi vasta kun he itse henkilökohtaisesti kuolemansairaana joutuvat muiden ihmisten armoille hoitoresistentissä kivussaan.

Edes lähiomaisen tai hyvän ystävän tuskainen kipukuoleminen ei näitä ihmisiä vielä saa reagoimaan humaanilla tavalla ihmisen kärsimykseen.

Ainoastaan oma henkilökohtainen kärsimys , jossa mikään lääkitys ei helpota kipua, puhumattakaan kivun poistamisesta, saa nämä ihmiset anomaan hoitohenkilökunnalta ja omaisitaan poispääsyä maanpäällisestä helvetistään.

Eutanasiaa vastustavien ihmisten tuleekin vastaisuudessa kantaa mukanaan korttia, jossa he kieltäytyvät kaikissa olosuhteissa hyvästä ja armollisesta kuolemasta, jonka lakisääteinen eutanasia tulee mahdollistamaan.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

Voihan Jesuksen kuolemaa tulkita eräänlaiseksi eutanasiaksi joissa roomalaisia ja ristiä käytettiin apuvälineinä nopeutettuun taivaaseen pääsyn. Koska hän oli raamatun mukaan ilmiselvästi tietoinen omasta tulevasta kuolemastaan eikö hänen olisi myöskin omaa elämäänsä siis pitänyt yrittää pelastaa vaika poistumalla paikasta ja vetäytyä turvallisimmille alueille. Kovissa kivuissa olevalle sairaalle haluat siis kuitenkin kieltää tuon omien ja muiden syntien pois peseminen kuolemalla silloin kuin sopii.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Jeesuksen kuolema ei ollut missään tapauksessa "nopeutettu"... siihen kuului "hitaus, kärsimys ja julkisuus(varoittava esimerkki kaikille).

Jeesus itse ei ollut mikään "kärsimys-friikki"(joka halusi tulla tapetuksi), koskapa rukoili Isäänsä, jotta voisi "välttää tämän maljan". Koko kuviohan liittyi "suurempaan suunnitelmaan", joka nykyihmiselle on aika hämärää tekstiä tänä päivänä.

"Kovissa kivuissa olevalle sairaalle... haluat kieltää..."

Voisin kysyä vastaavasti sinulta, Ralf, että haluat siis lisätä lääkäreiden ja hoitajien työtaakkaa ja hämärtää heidän tehtävää toimia "elämän puolesta"?

Käyttäjän jussikeinonen kuva
Jussi Keinonen

Olen talouspolitiikassa täysin vastakkaisella linjalla (koska markkinatalous tuottaa mm. parhaat lääkkeet ja terveyshoidon teknologian), mutta tämän kirjoituksen osalta täysin samalla linjalla.

On aina ilahduttavaa, kun voidaan ajatella erilaisista asioista erilaisin tavoin, riippumatta yksilöiden toisista mielipiteistä. Kiitos Esko Seppäselle.

Arto Jääskeläinen

Lääkinnällisesti on nykyisellään mahdollista käyttää aika rankkaakin lääkitystä kivunlievitykseen. Idea uuden lainsäädännön tekemisestä siinä muodossa, että lääkintähenkilöstö voisi tahallisesti ja tarkoituksellisesti lopettaa potilaan avaa kokonaan uuden ongelmakentän kuten jo mainitsinkin.

Eri mieltä saa itse kukin olla. Harkinnan pitää kuitenkin ratkaista asia ja en näe riittävän vankkoja perusteita noin rajulle laille.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Timo Soinia ollaan nostamassa milloin mistäkin asiasta ”tikun nokkaan.” Timo Soinin toimintaa ohjaa käsitykseni mukaan ennen kaikkea kristilliset arvot, jonka pohjana on omatunto. Englantilainen runoilija William Wordsworth on todennut: ”Omaatuntoa on kunnioitettava ja toteltava, sillä se on Jumalan läsnäoloa sielussamme.”

Suomen kansa oli ennen viisasta kansaa ja siitä kansanviisaudet ovat esimerkkeinä. Vanha kansanviisaus sanoo ”kun pahalle antaa pikkusormen, se vie koko käden.” Tähän liittyen ei ole syytä antaa pahalle pikkusormea. Saksassa se annettiin vuonna 1939 ja tuloksena oli Aktion T4, johon voi tutustua Wikipediassa.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Lääkäriliittokin otti kantaa...

LÄÄKÄRILIITON VALTUUSKUNNAN KANNANOTTO HYVÄSTÄ SAATTOHOIDOSTA. EHDOTON "EI" EUTANASIALLE.

Lääkäriliiton valtuuskunta:
Kattava saattohoito turvattava kaikille tarvitseville
Julkaistu 9.12.2016
Päivitetty 9.12.2016
Lääkäriliiton valtuuskunta antoi julkilausuman saattohoidosta syyskokouksessaan 9.12.2016.

Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta tehtiin 7.11.2016. Se on kuukaudessa kerännyt yli 40 000 kannatusilmoitusta. Alun perin eutanasialla (euthanatos, hyvä kuolema) on tarkoitettu kuolemaa, johon ei liity kärsimyksiä. Nykykäytännössä eutanasia viittaa lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaan potilaan surmaamiseen lääkkeitä antamalla tämän vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä.

Lääkäriliiton valtuuskunta näkee kansalaisaloitteen hyvänä keskustelunavauksena. Elämän lopun hoitoihin ja kuolemaan liittyy luonnollisesti huolta ja pelkoja, mutta saattohoitomahdollisuuksista on kuitenkin puutteellista ja jopa väärää tietoa.

Saattohoito tarkoittaa potilaan hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheessa, ennen kuolemaa ja omaiset siinä yhteydessä huomioiden. Saattohoidon lähtökohtana on potilaan etenevä vakava sairaus, johon ei ole tarjolla parantavaa hoitoa tai potilas on kieltäytynyt siitä, ja jäljellä olevan elinajan arvioidaan olevan lyhyt. Saattohoito on osa oireenmukaista eli niin sanottua palliatiivista hoitoa. Oireiden lievittämiseen on monia vaihtoehtoja. Viime kädessä potilas voidaan esimerkiksi nukuttaa. Saattohoito ei kuitenkaan aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla ja hoidon saatavuus vaihtelee.

Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista. Eutanasiakeskustelu koskee monia ihmisenä olemisen ja lääkärin toimimisen peruskysymyksiä ja -arvoja. Vaikka eutanasiatoiveita voi hyvin ymmärtää, eutanasian laillistamiselle Suomessa ei ole riittäviä eettisiä perusteita eikä käytännön tarvetta. Eutanasian salliva lainsäädäntö olisi periaatteellisesti merkittävä arvomuutos. Lääkäreiden tehtävänä on käyttää nykylääketieteen mahdollisuuksia kärsimyksen hoitoon, eikä hoitojärjestelmän puutteita tule korjata eutanasian avulla. Eutanasian sallivissa maissa on nähtävissä, että eutanasia yleistyy yhä useampiin tilanteisiin. Lääkäriliitto pitää ensisijaisena saattohoidon kehittämistä toimivaksi ja riittäväksi siten, että se on yhdenvertaisesti saatavilla kaikille tarvitseville ympäristössä, joka mahdollistaa omaisten läsnäolon.

Lääkäriliiton valtuuskunta toivoo asiallista ja monipuolista keskustelua elämän lopun hyvän hoidon turvaamisesta. Tavoitteena on taata kaikille tarvitseville asuinpaikasta riippumatta laadukas ja kivuton elämän loppuvaiheen hoito.

Käyttäjän JuhaToivoniemi kuva
Juha Toivoniemi

Otanpa osaa tähän keskusteluun koska noin kuusi vuotta sitten sain aivoverenvuodon pullistuman posahtaessa päässäni. Kivut jotka sain alussa olivat aivan helvetilliset ja jatkuivat keskussairaalaan asti teholle koska ei tiedetty mikä minua vaivaa, ennenkuin pääni kuvattiin ja syy selvisi. En olisi koskaan uskonut että pää voi olla niin kipeä kuin se vuodon seurauksena oli. No kipujen saattelemana minut kiikutettiin operaatioon jossa homma hoidettiin ja sen jälkeen heräämöön.Ja nyt sitten alkoikin se pirullisin vaihe jonka hoitamattomuutta en vieläkään ymmärrä, koska se kivun määrä jota tunsin oli aivan käsittämätöntä. Kerjäsin lääkettä kaikilta ja minulle vain sanottiin ettei voi enempää antaa, voi p*****e sanon minä. Tässä vaiheessa toivoin jo kuolemaa niin kipeä olin. Minut tuntevat ihmiset sanoivat etten aivan pienistä kivuista ja aivan isoistakaan en piittaa vaan kipukynnys on melko korkea joten en tuntenut itseäni tyhjän valittajaksi. Jos olisin tiennyt kuolevani olisin pyytänyt välittömästi niin ison annoksen jotain, jolla olisin tästä mailmasta lähtenyt eikä olisi tarvinnut valitella. Itse koen eutanasian lähimmäisen auttamiseksi kun ei muuta keinoa ole. On turha vetäytyä jonkun sanoja vilisevän valan taaksi, se on tekopyhää p****njauhantaa. Kuolema ei ole mikään tuska vaan helpotus maallisen tappavan taudin tai sairauden johdosta ja se olisi suotava sitä pyytävälle.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset